Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

С 2005 года я занималась вопросами социальной сплоченности и интеграции на различных уровнях: научном, журналистском и муниципальном. Считаю важным продолжать деятельность, способствующую интеграции общества и созданию единого информационного пространства. Цель моей работы – обеспечить молодежи качественное и современное образование, а также безопасную и эффективную учебную среду. Также хочу внести свой вклад в создание достойных условий жизни для пожилых людей.   

Фракция Центристской партии Эстонии
Комиссия по иностранным делам
Избирательный округ: Районы Таллинна: Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита

Мария Юферева-Скуратовски

Выступления

  • 15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine
  • Lugupeetud eesistuja! Saadikud! Koalitsioonierakondade poolt kokku lepitud pensionireform loob suurema paindlikkuse Eesti elanike finantsotsuste langetamiseks. Mõistagi kaasneb reformiga küsimus, millisel määral oskavad inimesed planeerida oma tulevast pensioni ja kas ollakse valmis kandma
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
05.12.2019 / 11:21
ЗаЗа
Отклонение Alkoholiseaduse muutmise seadus
05.12.2019 / 10:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
04.12.2019 / 20:36
ЗаЗа
Отклонение Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine
04.12.2019 / 18:00
ПротивПротив
3. предложение о поправках Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 17:14
ПротивПротив
Второе чтение прервано Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine)
04.12.2019 / 14:57
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine"
04.12.2019 / 14:52
ЗаЗа
Окончательное голосование Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus

Объединения

Депутатская группа в поддержку депутатов, исповедующих православие, Депутатская группа в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв, Депутатская группа в поддержку исследований космоса, Объединение женщин Рийгикогу, Депутатская группа в поддержку Продуктового банка Эстонии, Группа в поддержку Rail Baltic, Депутатская группа в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки, Депутатская группа в поддержку школы без травли, Ида-Вирумааское объединение, Депутатская группа в поддержку эстонской еды

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Италией, Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям c Республикой Кипр, Депутатская группа по парламентским связям c Голландией, Депутатская группа по парламентским связям с Израилем, Депутатская группа по парламентским связям с Камбоджей, Депутатская группа по парламентским связям со Вьетнамом, Депутатская группа по парламентским связям с Грузией, Депутатская группа по парламентским связям c Белоруссией, Депутатская группа по парламентским связям с Китаем, Депутатская группа по парламентским связям с Японией, Депутатская группа по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки, Депутатская группа по парламентским связям с Россией

Обратная связь