Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

Eesti taasiseseisvumise järel ehitasin 14 aastat üles Eesti päästeteenistust. Pärast seda, kui olin aasta aega töötanud peaministri julgeolekunõuniku ametikohal, valiti mind Riigikokku, kus ma pea kaheksa aastat riigikaitsekomisjoni esimehe ülesandeid täites pühendusin Eesti julgeolekupoliitika ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooni väljatöötamisele. Seejärel osalesin keskkonnaministrina Vabariigi Valitsuse töös ning 2015. aastal tegelesin keskkonnateemadega edasi ka Riigikogu XIII koosseisus.

Jätkan peale kaheaastast eemalolekut tööd Riigikogus, sest tahan oma teadmiste ja kogemustega panustada meie riigi tuleviku kujundamisse. Soovin, et Eesti areneks riigiks, kus on hea elada nii meil kui ka järgmistel põlvkondadel.

Фракция Партии реформ Эстонии
Правовая комиссия
Избирательный округ: Йыгевамаа и Тартумаа

Биография
Мати Райдма

MATI RAIDMA

Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkond

07.04.1965 Ida-Virumaa, Iisaku
Abielus, kaks tütart ja poeg

Haridus: Nõo Reaalgümnaasium 1983; Sankt-Peterburgi Tuletõrjetehnikakool 1986, tuletõrje; Venemaa Riiklik Tuletõrje Akadeemia (Moskva) 1993, tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener.

Töökohad: Pärnu tuletõrje, erinevad ametikohad 1986–1990; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–1991, direktor 1991–1992; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000, peadirektor 2000–2006; EV peaministri nõunik 2006–2007; EV keskkonnaminister 2014–2015; Päästeameti nõunik 20172018.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2006.

Esinduskogud: XI Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees), XII Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees 2011–2014), XIII Riigikogu 20152016; 2018– .

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1997; Eesti ja välisriikide ametkondlikud ning vabatahtlike organisatsioonide teenete- ja aumärgid, sh Päästeteenistuse suur kuldrist, Kaitseväe eriteenete rist, Soome Tulerist jt.

Muu tegevus: ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige 2006–2009; ÜRO OCHA juures formeeritud UNDAC-i (United Nations Disaster Assessment and Coordination) liige, ÜRO konsultant; EL Elanikkonnakaitse Mehhanismi EUCPT (European Union Civil Protection Expert Team) liige; Eesti Päästemeeskonna liige; Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige; MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Kriisieksperdid asutajaliige.
Avaldanud artikleid Eesti ja rahvusvahelistes erialaväljaannetes.

Huvialad: reisimine, heategevus, muusika.

05.09.2018

Выступления

  • 10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine
  • Suur tänu! Pöördun tagasi eelmises vastuses kõlanud evolutsiooni ja revolutsiooni teemade juurde. Vaatan eelnõu ja näen, et kõik see juhtub 1. veebruaril 2019. Sisuliselt jääb alates sellest, kui me nüüd otsustame, kas need kokku panna või mitte, selleni umbes kuu. Evolutsiooniks on
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
21.02.2019 / 10:07
ЗаЗа
Окончательное голосование Kaitseliidu seaduse muutmise seadus
21.02.2019 / 10:06
ЗаЗа
Окончательное голосование Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust)
21.02.2019 / 10:05
ЗаЗа
Окончательное голосование Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:04
На местеНа месте
Контроль присутствия Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:00
На местеНа месте
Контроль присутствия
20.02.2019 / 17:07
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigireformi ja hea halduse põhialused"
20.02.2019 / 16:40
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Объединения

Ида-Вирумааское объединение

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Кыргызстаном, Депутатская группа по парламентским связям c Белоруссией, Депутатская группа по парламентским связям с Иорданией, Депутатская группа по парламентским связям с Молдовой, Депутатская группа по парламентским связям с Украиной, Депутатская группа по парламентским связям с Арменией, Депутатская группа по парламентским связям c Голландией, Депутатская группа по парламентским связям с Африкой, Депутатская группа по парламентским связям с Турцией, Депутатская группа по парламентским связям с Японией, Депутатская группа по парламентским связям с Великобританией, Депутатская группа по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки, Депутатская группа по парламентским связям с Латинской Америкой, Депутатская группа по парламентским связям с Китаем, Депутатская группа по парламентским связям с Грузией

Обратная связь