Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

HELMEN KÜTT

Järva- ja Viljandimaa valimisringkond

28.07.1961 Viljandi
Abielus, poeg ja tütar 

Haridus: Suure-Jaani Gümnaasium 1979; Viljandi Kultuurikool 1984, klubitöö; Tallinna Ülikool 2001, sotsiaaltöö; sotsiaaltöö magister 2003.

Töökohad: Viljandi rajooni sidesõlme abonentosakonna töötaja 1979–1981; Viljandi MEKi masinakirjutaja, kantselei juhataja 1981–1992; Eesti Punase Risti sekretär 1992–1993; Viljandi Maavalitsuse sotsiaalameti töötaja 1993; Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalnõunik, sotsiaalameti juhataja 1993–2001, 2005–2011; Viljandi abilinnapea 2001–2005; EV sotsiaalkaitseminister 2014–2015.

Erakond: Eestimaa Rahvaliit 2006–2010;Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 2011; aseesimees.

Esinduskogud: XII Riigikogu, XIII Riigikogu (fraktsiooni aseesimees 2015–2016, sotsiaalkomisjoni esimees 2016– ); Viljandi Linnavolikogu 1996–1999, 2017– , valiti ka 1993, 1999–2013.

Autasud: Viljandi linna teenetemärk 2011.

Muu tegevus: Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht; Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL); diakooniatöö, vabatahtlik EELK Viljandi Pauluse koguduses. Avaldanud erialaartikleid ja arvamuslugusid Eesti ajakirjanduses.

Huvialad: jooga, muusika, teater, lugemine.

1.01.2018

Выступления

  • 15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine
  • Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Stenogrammi huvides ma tahan lihtsalt mõned asjad ära, et inimesed, kes kuulavad seda arutelu, ei hakkaks hirmuga mõtlema, et me selle eelnõuga me keelame suitsud, keelustame e-sigaretid. Igaüks võib jätkuvalt oma vanematele ja
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
19.02.2019 / 12:47
ОтсутствуетОтсутствует
Продление рабочего времени
19.02.2019 / 10:16
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine"
19.02.2019 / 10:07
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
19.02.2019 / 10:05
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
18.02.2019 / 15:02
ОтсутствуетОтсутствует
Утверждение повестки дня
18.02.2019 / 15:01
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
14.02.2019 / 12:43
ОтсутствуетОтсутствует
Продление рабочего времени Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Объединения

Депутатская группа в поддержку Банка памяти движения «Эстония 200», Депутатская группа в поддержку восстановления церкви Маарья в Тарту, Группа в поддержку зарубежных эстонцев, Депутатская группа в поддержку Валгамаа, Объединение женщин Рийгикогу, Группа в поддержку достоинства Рийгикогу, Депутатская группа в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки, Депутатская группа в поддержку э-Эстонии, Депутатская группа в поддержку инициативы LEADER, Группа в поддержку сиделок и людей, ухаживающих за родными с особыми нуждами, Депутатская группа в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв, Группа в поддержку Мульгимаа, Группа в поддержку хаапсалуской железной дороги, Депутатская группа в поддержку равноправия полов, Депутатская группа в поддержку государственной рефор, Депутатская группа в поддержку мер по предупреждению ВИЧ, Группа в поддержку людей с ограниченными возможностями, Депутатская группа в поддержку населения Эстонии, Группа в поддержку местного сообщества, Объединение культурного наследия, Депутатская группа в поддержку оздоровления среды обитания пролива Вяйкевяйн

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Норвегией, Депутатская группа по парламентским связям с Мальтой, Депутатская группа по парламентским связям c Голландией, Депутатская группа по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки, Депутатская группа по парламентским связям с Китаем, Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Черногорией, Депутатская группа по парламентским связям с Финляндией, Депутатская группа по парламентским связям с Великобританией, Депутатская группа по парламентским связям с Данией

Обратная связь