Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

Kodukandi inimesed on mind neljandat korda valinud enda esindajaks. Rahvasaadiku töö kõrval on minu jaoks alati olnud olulised maaettevõtluse ja piirkondliku arengu küsimused. Eesti on väike riik ja meid on liiga vähe selleks, et lubada oma riigis nii ebaühtlast arengut, nagu meil praegu on. Tahan ühendada tegeliku põllumehe, ettevõtja ja poliitiku kogemused, et muuta suhtumisi ja aidata kaasa riigi arengule.

Фракция Социал-демократической партии
Специальная комиссия по борьбе с коррупцией, Комиссия по экономике
Избирательный округ: Ярвамаа и Вильяндимаа

Биография
Яанус Марранди

JAANUS MARRANDI

Järva- ja Viljandimaa valimisringkond

23.03.1963 Paide
Abielus, kaks tütart

Haridus: Türi 1. Keskkool 1981; Eesti Maaülikool 1986, maaparandus (vastab magistrikraadile).

Töökohad: Estonia kolhoosi peamelioraator 1988–1993; OÜ Estonia juhatuse esimees 1993–1996, aseesimees 1996–1999, haldusjuht, nõukogu esimees 2011–2015; EV põllumajandusminister 2002–2003; OÜ Antonett juhatuse liige 2011–2015.

Erakond: Eesti Keskerakond 1998–2004; Eestimaa Rahvaliit 2005–2010 (esimees 2007–2008); Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 2011.

Esinduskogud: IX Riigikogu, X Riigikogu (maaelukomisjoni esimees 2003–2005, aseesimees 2005–2007), XI Riigikogu (korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees), XIII Riigikogu; Oisu Valla- volikogu 1993–2002 (esimees), valiti ka 2002; Türi Vallavolikogu 2013–2015, valiti ka 2005, 2017.

Autasud: Valgetähe IV klassi teenetemärk 2006.

Muu tegevus: Riigimetsa Majandamise Keskuse ja OÜ Estonia nõukogu, Eesti Maaparandajate Seltsi ja Järvamaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige, Eesti Rukki Seltsi liige.
Avaldanud artikleid Eesti ajakirjanduses.

Huvialad: loodus, kirjandus.

1.01.2018

Выступления

  • 21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine
  • Aitäh teile selle motiivi sissetoomise eest! Eks needsamad küsimused olid meil ka komisjonis arutlusel. On toimunud konsultatsioonid Rahandusministeeriumiga, kas biometaani saab niisugusel kujul nimetada kütuseks, mida saab üle anda. Rahandusministeeriumis toimunud aktsiisiseaduse ja
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
21.02.2019 / 10:07
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Kaitseliidu seaduse muutmise seadus
21.02.2019 / 10:06
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust)
21.02.2019 / 10:05
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:04
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:00
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
20.02.2019 / 17:07
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigireformi ja hea halduse põhialused"
20.02.2019 / 16:40
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Объединения

Группа в поддержку зарубежных эстонцев, Депутатская группа в поддержку э-Эстонии, Депутатская группа в поддержку инициативы LEADER, депутатская группа в поддержку создания памятника сопротивлению, Депутатская группа в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв, Группа в поддержку туризма и местной кухни, группа в поддержку Ярваского и Вильяндиского уезда, Депутатская группа в поддержку эстонских земледельцев, Группа в поддержку местного сообщества, Депутатская группа в поддержку прав человека, Депутатская группа в поддержку охотничьего промысла, Депутатская группа в поддержку государственной рефор, Группа в поддержку молодых хуторян, Группа в поддержку животноводства, Депутатская группа в поддержку Сетумаа, Депутатская группа в поддержку устойчивой энергетики

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Республикой Руанда, Депутатская группа по парламентским связям c Ливаном, Депутатская группа по парламентским связям с Мальтой, Депутатская группа по парламентским связям с Северной Македонией, Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Черногорией, Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Болгарией, Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Косово, Депутатская группа по парламентским связям с Израилем, Депутатская группа по парламентским связям c государствами Персидского залива, Депутатская группа по парламентским связям с Турцией, Депутатская группа по парламентским связям с Монголией, Депутатская группа по парламентским связям с Францией, Депутатская группа по парламентским связям с Финляндией, Депутатская группа по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки, Депутатская группа по парламентским связям с Китаем

Обратная связь