Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

Riigikogu liikmena tahan kaasa aidata Balti riikide ja Eesti Vabariigi julgeoleku tugevdamisele meie regioonis NATO kohaloleku ja võimekuse suurendamise teel. Samuti soovin panustada laiapõhjalise riigikaitse kontseptsiooni ja sõjalisele territoriaalkaitse strateegiale tugineva rahvusliku riigikaitse kui terviku ülesehitamisse. Parlamendiliikmena näen ühe eesmärgina ka meie rahva tervise parandamist tervete elukommete propageerimise, laste ja noorte kehakultuuri süsteemi loomise ja rahvaspordi arendamise kaudu.

Фракция Партии реформ Эстонии
Комиссия по государственной обороне, Специальная комиссия по борьбе с коррупцией
Избирательный округ: Тарту

Биография
Антс Лаанеотс

ANTS LAANEOTS

Tartu linna valimisringkond

16.01.1948 Kilingi-Nõmme
Abielus, poeg ja tütar

Haridus: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1965; Harkivi Kaardiväe Kõrgem Tankivägede Kool 1970, tankivägede ohvitser; autode, traktorite ja soomustehnika ekspluatatsiooni insener; R. Malinovski nim Soomustankivägede Akadeemia (Moskva) 1978–1981; NATO Kaitsekolledž (Rooma) 1997–1998; Soome Riigikaitse Kõrgkool (Helsingi) 1999–2000.

Töökohad: Tallinna Pääsküla jaama raudtee automaatika montöör 1965–1966; Nõukogude armee 48. kaardiväe tankidiviisi 300. tankipolgu tankirühma ülem, õppekompanii ülem, tankipataljoni ülem 1970–1978 (Ukraina); 155. motolaskurdiviisi 76. tankipolgu staabiülem 1981–1982, 78. tankidiviisi 180. tankipolgu ülem 19821983, 78. tanki- diviisi ülema esimene asetäitja / diviisi staabiülem 1984–1987 (Kasahstan); Etioopia jalaväediviisi ülema nõunik, armeekorpuse ülema nõunik 1987–1989, osalemine lahingutegevuses; Tartu sõjakomissar 1989–1991; Kaitsejõudude Peastaabi ülem 1991–1994, 1997–1999; ASi ESS Lõuna direktor 1994–1996; Balti Kaitseuuringute Keskuse ülem 1999–2001; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem 2001–2006; EV kaitseatašee Vene Föderatsioonis ja Ukraina Vabariigis 2001–2006; Kaitseväe juhataja 2006–2011; EV peaministri nõunik julgeoleku ja riigikaitse küsimustes 2011–2014.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII Riigikogu; Tartu Linnavolikogu 1996–1997, 2013–2015.

Autasud: Kotkaristi II klassi teenetemärk 2000; Kotkaristi I klassi teenetemärk 2012. Soome Lõvi Rüütelkonna suurrist 2007; Rootsi Kuningliku Põhjatähe II klassi orden 2011; Ameerika Ühendriikide Teeneteordeni komandöriklass 2012.
Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk 2011, Kaitseliidu teenetemedal; Piirivalve teeneterist; Kaitseväe, Päästeameti, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi teenetemärgid; mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge”.
Punatähe orden (NSV Liit).

Auastmed: Nõukogude armee: leitnant 1970; vanemleitnant 1973; kapten 1975; major 1979; alampolkovnik 1982; polkovnik 1987. Eesti Kaitsevägi: kolonel 1992; kindralmajor 1998; kindralleitnant 2008; kindral 2011.

Muu tegevus: NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht 2015-2017; Kaitseliidu vanematekogu esimees alates 2013; Kaitseliidu Tartu maleva liige; Tartu Toome Rotary Klubi liige.
Avaldanud julgeoleku- ja riigikaitseteemalisi artikleid Eesti ajakirjanduses ning raamatu „Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja tagajärjed” 2014 (inglise keeles 2016).

Huvialad: poliitika, ajalugu, sõjateadus, Venemaa ja endised NSV Liidu vabariigid, Balti riikide julgeolek, sport.

Lisainfo: küüditatud Siberisse 1949–1958.

15.06.2018

Выступления

  • 18:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) teine lugemine
  • Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu riigikaitsekomisjonile k.a 5. novembril. Selle esimene lugemine toimus k.a 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli k.a 3. detsember kell 17.15, ei esitatud eelnõule ühtegi
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
17.12.2018 / 15:08
ЗаЗа
Утверждение повестки дня
17.12.2018 / 15:05
На местеНа месте
Контроль присутствия
13.12.2018 / 12:39
ПротивПротив
Отклонение Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
13.12.2018 / 11:55
ПротивПротив
Отклонение Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
13.12.2018 / 10:07
На местеНа месте
Контроль присутствия
12.12.2018 / 22:03
Не голосовалНе голосовал
Отклонение Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
12.12.2018 / 19:54
ЗаЗа
Второе чтение прервано Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Объединения

Депутатская группа в поддержку эстонской оборонной проышленности, группа в поддержку регионального развития Тарту, Группа в поддержку кибербезопасности, Депутатская группа в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки, Депутатская группа в поддержку строительства четырехполосного шоссе Таллинн–Тарту, Группа в поддержку комплексного подхода к государственной обороне Эстонии, Депутатская группа в поддержку охотничьего промысла

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Россией, Депутатская группа по парламентским связям с Украиной, Депутатская группа по парламентским связям с Казахстаном, Депутатская группа по парламентским связям с Кыргызстаном, Депутатская группа по парламентским связям c Латвией, Депутатская группа по парламентским связям с Молдовой

Обратная связь