Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
22.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 3, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale COM(2019) 205 EL dokument
15.04.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 1 2018. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2019) 300 EL dokument
15.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 2 Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine COM(2019) 320 EL dokument
02.07.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) COM(2019) 610 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 355 EL dokument
22.08.2019 Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel EL dokument
30.05.2019 Eesti seisukohad Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega COM(2019) 165 EL dokument
12.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta COM(2019) 330; COM(2019) 331 EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta COM(2019) 70; COM(2019) 71 EL dokument
20.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 25. juuni 2019. a energeetikaministrite istungil EL dokument
30.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 6. ja 7. juuni 2019. a istungil  EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta   EL dokument
11.07.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. juuli 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. juuni 2019. aasta istungil ja informatsioon ning seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. mai 2019. a istungil  EL dokument
22.08.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 28. ja 29. augustil 2019. a toimuval kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel EL dokument
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 18. juuni 2019. a istungil EL dokument
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. juuni 2019. a kohtumisel   EL dokument
05.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta EL dokument
25.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 2014. a lennujaamadele ja -ettevõtjatele antava riigiabi suuniste järelhindamist EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta EL dokument
06.06.2019 Eesti seisukohad direktiivi, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kaitsetegevusele käibemaksu- ja aktsiisivabastus, eelnõu kohta COM(2019) 192 EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad energiaharta lepingu ajakohastamise läbirääkimiste kohta COM(2019) 231 EL dokument
07.06.2019 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuni 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 14. juuni 2019. a istungil EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad eurorühma 16. mai 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. mai 2019. a istungil   EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь