Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
29.05.2020 Letter - COM(2020) 445 EL dokument
29.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 403 EL dokument
29.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed - COM(2020) 215 EL dokument
29.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 404 EL dokument
28.05.2020 KOMISJONI TEATIS KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava - COM(2020) 442 EL dokument
28.05.2020 Parandus -Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a European Union Recovery Instrument to support the recovery in the aftermath of the COVID-19 pandemic EL dokument
28.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Komisjoni 2020. aasta kohandatud tööprogramm - COM(2020) 440 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 -COM(2020) 443 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu, et toetada majanduse taastumist pärast COVID-19 pandeemiat- COM(2020) 441 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 405 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta - COM(2020) 445 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek: Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta- COM(2020) 444 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 447 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 446 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 460 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 223 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 451 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 408 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 409 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - SWD(2020) 92, COM(2020) 453 EL dokument
28.05.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 29. mai 2020. a mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
28.05.2020 Ettepanek - COM(2020) 407 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 450 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 452 EL dokument
28.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks - SWD(2020) 98, COM(2020) 456 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь