Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
15.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2018. aasta osamaksu teist osa - COM(2018) 477
15.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 481 final of 11.6.2018. Concerns the English language version. In the title, 'signature' has been corrected to 'conclusion'. The text shall read as follows: ANNEX to the Proposal for a Council Decision relating to the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part SWD(2018) 346; COM(2018) 481
15.06.2018 Letter - COM(2018) 226
15.06.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Euroopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksete prognoosid COM(2018) 475
15.06.2018 Letter - COM(2018) 375
15.06.2018 Letter - COM(2018) 317
15.06.2018 Letter - COM(2018) 366
15.06.2018 Letter - COM(2018) 369
15.06.2018 Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel  COM(2018) 321
15.06.2018 Ettepanek - SWD(2018) 337; SEC(2018) 310; COM(2018) 461
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour Authority [doc. 7203/18 - COM(2018) 131
14.06.2018 Komisjoni aruanne - SWD(2018) 344; COM(2018) 468
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Ettepanek - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 474
14.06.2018 Ettepanek - SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 465
14.06.2018 Ettepanek - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 473
14.06.2018 Ettepanek - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 471
14.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsioonikomitees seoses eelnimetatud lepingu protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega COM(2018) 463
14.06.2018 Ettepanek - SWD(2018) 33; SEC(2018) 310; COM(2018) 462
14.06.2018 Ettepanek - SEC(2018) 314; SWD(2018) 345; COM(2018) 476
14.06.2018 Ettepanek - SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 460
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on access to social protection for workers and the self-employed [doc. 7416/18 - COM(2018) 132

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь