Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
25.04.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Madagaskari Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks SWD(2018) 143; SWD(2018) 144; COM(2018) 240
25.04.2018 NOTE - kohtumine 21.-22. jaanuar 2018, Sofia
25.04.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 8233/18
24.04.2018 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE MACAU ERIHALDUSPIIRKOND: 2017. AASTA ARUANNE JOIN(2018) 8
24.04.2018 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hongkongi erihalduspiirkond: 2017. aasta aruanne JOIN(2018) 7
24.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 COM(2018) 229
23.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France COM(2018) 230
23.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 793; COM(2017) 794
23.04.2018 Teatis - COM(2018) 214
23.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 218; SWD(2018) 116; SWD(2018) 117
20.04.2018 LEtter - COM(2018) 173
19.04.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2018) 212 final of 7.3.2018. Modifications under points 3.4.5. and 3.5.1. Concerns the EN and LV version. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Latvia 2018 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 SWD(2018) 212; COM(2018) 120
19.04.2018 Teatis - SWD(2018) 150; SWD(2018) 151; SWD(2018) 152; SWD(2018) 153; SWD(2018) 154; SWD(2018) 155; SWD(2018) 156; COM(2018) 450
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 04 03 01 03 - Sotsiaalkindlustus) COM(2018) 207
19.04.2018 Parandus: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 SWD(2018) 112; SWD(2018) 113; COM(2018) 149
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 muutmisega (Liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 205
19.04.2018 Teatis - COM(2018) 219; SWD(2018) 236; SWD(2018) 237
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 12.02.01 – Finantsteenuste ühtse turu rakendamine ja arendamine) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018)204
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 206
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelisele investeeringute kaitse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2018) 195
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 193
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 192
19.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794
19.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794
18.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis - COM(2018) 199

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь