Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Seoses Tiibeti Keskadministratsiooni ja Tema Pühaduse dalai-laama eriesindaja Thubten Samdupi visiidiga Eestisse, kus ta osales Tiibeti teemalisel konverentsil ja andis ülevaate Tiibeti eksiilvalitsuse seisukohtadest, väljendab Riigikogu Tiibeti toetusrühm oma kasvavat muret.

„Tiibeti toetusrühm jälgib Tiibeti ümberrahvastamist ja sealse kultuuri allasurumist  Hiina võimude poolt üha suurema murega. Eriti kurb on see, et üha levinumaks protestivormiks on muutunud enesesüütamine, mille tõttu on hukkunud juba üle kaheksakümne inimese,“ ütles Riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees Andres Herkel.

„Tiibeti küsimuse võti on Hiina RV ametivõimude kätes. Olukorra normaliseerimiseks tuleb tagada Tiibeti autonoomia, vabastada kõik poliitvangid, järgida peamisi inimõigusnorme ja avada ligipääs rahvusvahelistele vaatlejatele – eeskätt inimõiguste kaitsega tegelevatele organisatsioonidele, ajakirjanikele ja teiste riikide parlamendiliikmetele,» ütles Herkel.

«Peame oluliseks, et Tiibeti küsimuse tõsidusele on tähelepanu pööratud paljudes rahvusparlamentides ja Euroopa parlamendis, samuti juhtis probleemile teravalt tähelepanu ÜRO inimõigust ülemvolinik Navanethem Pillay,» lisas Herkel.

„Hiina Rahvavabariik on aastaid üritanud ujuda vastuvoolu, eitades probleemide olemasolu ning mõjutades teiste riikide poliitikuid jõuvõtetega eemale hoidma kohtumistest Tiibeti pagulasadministratsiooni esindajate ja Tema Pühaduse dalai-laamaga. Isegi, kui vahel sellisele survele kuuletutakse, ei pane see kedagi paremini suhtuma ei Hiina Rahvavabariiki ega tema poliitikasse. Pikas vaates on selline lähenemine viljatu, sest niisugust partnerit on maailmal raske usaldada. Loodetavasti hakkab Hiina uuenenud juhtkond sellest peagi aru saama,» märkis Herkel.

Thubten Samdup kutsus oma esinemistel üles Tiibeti püüdlusi toetama, ja seda ka parlamentide ja valitsuste tasandil. Ta osutas, et dalail laamal isiklikult on tuhandeid sõpru, ka poliitikute hulgas, ent kui on vaja Tiibetit reaalselt toetada ja avaldada Hiinale Tiibeti küsimuses survet, siis seda oodatud toetust ei ole.

Thubten Samdup kordas dalai laama poolt varem esitatud seisukohta, et Tiibeti eksiilvalitsuse eesmärk pole Hiinat lõhestada, vaid saavutada Tiibetile autonoomia, mille raames oleks tiibetlastel võimalik ise oma elu korraldada ja saada sealhulgas emakeelset haridust, mis praegu pole võimalik.

Tiibeti Keskadministratsiooni eriesindaja viibis Eestis seoses esmaspäeval (26.11.2012) toimunud Tiibeti-teemaline konverentsiga. Thubten Samdup kohtus ka Riigikogu Tiibeti toetusrühma liikmetega.

Riigikogu Tiibeti toetusrühm
 

Обратная связь