Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Riigikogu inimõiguste rühm taunib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikme Martin Helme rassistlikke väljaütlemisi Tallinna TV 28. mail 2013 saates „Vaba mõtte klubi.“ Eesti põhiseaduse § 12 järgi ei tohi kedagi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise või sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Sama paragrahv näeb ette, et viha õhutamine on keelatud ja karistatav. Üleskutse kohelda musta nahavärviga inimesi teistel alustel kui teisi, on ühemõtteliselt rassistlik. 

Eestis ei ole rassistlikud meeleolud laialt levinud ja me loodame, et nendel ei ole kandepinda ka edaspidi. Ka poliitilistest jõududest on esitanud rassistlikke vaateid üksnes marginaalset toetust omavad liikumised. Sellegipoolest ei saa diskrimineerimisele kutsuvaid avaldusi jätta tähelepanuta, kuna neis kätkeb selge oht inimõigustele.  Kutsume kõiki üles austama põhiseaduslikke väärtusi ja inimväärikust ning hoiduma inimesi solvavatest avaldustest.

Täiendav informatsioon: Riigikogu Inimõiguste rühma esimees Mart Nutt, telefon 631 6607 või  e-post: [email protected]

 Riigikogu Inimõiguste rühm
 

Обратная связь