Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 03.04.2017
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Raivo Aeg
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Politsei- ja piirivalveseadust täiendatakse õigusliku alusega riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu KILP loomiseks. KILP on andmekogu, mille peamine eesmärk on luua riigi julgeoleku tagamiseks politseile võimekus jälgida reaalajas riigipiiril toimuvat. KILP vahendab eri ametiasutustelt, anduritelt, platvormidelt ja muudest allikatest saadud andmeid ja teavet, mida vahetatakse turvaliste andmeedastus- ja teabekanalite kaudu PPA siseselt ning teiste ametiasutustega, et saavutada olukorrateadlikkus ning toetada reageerimisvõimet välispiiril. KILP-iga luuakse võimekus seirata, avastada, tuvastada, jälgida ja mõista ebaseaduslikku piiriülest tegevust, teha vajalikke analüüse ning planeerida ressursse, et tagada tõhus piiriturvalisus, ennetada, avastada ja takistada ebaseaduslikke piiriületusi ning piiriülest kuritegevust. Seaduses tehakse ka muid muudatusi. Teenistusküsimuste olulise muudatusena luuakse rahvusvahelises organisatsioonis või tsiviilmissioonil osaleva politseiametniku teenistusastme ajutise ülendamise võimalus, kehtiv kord seda ette ei näe. Juhul, kui politseiametnik soovib kandideerida rahvusvahelises organisatsioonis kõrgele ametikohale, võib tekkida olukord, kus ta teenistusastet oleks vaja ülendada nii kõrgeks, et naastes ei oleks talle võimalik tema teenistusastmele vastavat ametikohta pakkuda. Näiteks, kui rahvusvahelise organisatsiooni ametikoht nõuab politseikindrali teenistusastet, siis sellele vastab ainult PPA ja KAPO peadirektori ametikoht. Muudatus võimaldab teenistusastet ülendada ajutiselt ning naastes politseiteenistusse antakse politseiametnikule tagasi tema endine teenistusaste.

Tексты

416 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.07.2017 Опубликован в Riigi Teataja
29.06.2017 Провозглашен
19.06.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
19.06.2017 Täiskogu erakorraline istungjärk esmaspäev, 19.06.2017 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.06.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.06.2017 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
06.06.2017 Komisjoni istung teisipäev, 6.06.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.06.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
13.09.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
15.05.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 15.05.2017 11:15
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 14.06.2017 16:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 31.05.2017

Протокол

Протокол

09.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.05.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
02.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 2.05.2017 14:00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 17.05.2017 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 31.05.2017 16:00

Протокол

Протокол

17.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 17.04.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.05.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Raivo Aeg
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.05.2017 16:00

Протокол

Протокол

Инициирование
04.04.2017 Принят в производство
03.04.2017 Инициирован

Мнения

 • 31.05.2017

  Siseministeeriumi arvamus politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 416 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas