Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.11.2015
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Laine Randjärv
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab kohalikele omavalitsustele ja eraüldhariduskoolidele eraldatava hariduskulude toetuse struktuuri. Riikliku haridustoetuse prioriteediks seatakse õpetajate töötasu kasv. Hariduskulude toetuse investeeringuteks ettenähtud vahendid, mis on ligi 2,6 miljonit eurot, suunatakse õpetajate palgakasvu. Riigieelarvest eraldatud õpetajate tööjõukulude toetust on sellest tulenevalt võimalik tõsta 1,4 protsenti. Koolipidaja saab tööjõukulu toetust ka edaspidi kasutada üksnes õpetajate töö tasustamiseks. Eelnõu motiveerib kohalike omavalitsuste volikogu korraldama koolivõrku ümber vastavalt demograafilistele muutustele. See võimaldab maksimaalselt kasutada tõukefondide vahendeid, mis on suunatud koolide rekonstrueerimisele, õpetajate ja koolijuhtide täiendõppeks ning digitaalse õppevara senisest suuremas mahus kasutamiseks. Selgitustes märgitakse et vajalike investeeringute tegemiseks koolivõrgu arendamise nimel on aastatel 2015–2020 kavandatud kasutada EL struktuuritoetuse vahendeid ligikaudu 241 miljonit euro ulatuses. See suunatakse koolivõrgu korrastamise suuremahulisematele investeeringutele.

Tексты

140 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
31.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
22.12.2015 Провозглашен
17.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
17.12.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 17.12.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
16.12.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.12.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
10.12.2015 Komisjoni istung neljapäev, 10.12.2015 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.12.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 17.12.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Prot 41 - 10.12.2015

Protokoll.bdoc

Первое чтение
15.12.2015 Komisjoni istung teisipäev, 15.12.2015 14:00

Prot 42 - 15.12.2015

Protokoll.bdoc

08.12.2015 Komisjoni istung teisipäev, 8.12.2015 14:00
Постановление: Принять к сведению

Prot nr 40 - 08.12.2015

Protokoll.bdoc

24.11.2015 Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.11.2015 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 17.11.2015 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.11.2015 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Laine Randjärv
Постановление: Внести предложение об отклонении
Постановление: Juhul kui esimene lugemine lõpetatakse, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva

Prot nr 35

Prot_nr_35_-_17.11.2015.bdoc

Инициирование
16.11.2015 Принят в производство
16.11.2015 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь