Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 08.03.2021
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Jevgeni Ossinovski
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ajakohastatakse sätteid, et tagada EL-i õiguse rakendamine. Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Määrustes on sätestatud ELi HKSi toimimise üksikasjad neljandaks kauplemisperioodiks aastatel 2021–2030. Eelnõu kohaselt muudetakse paindlikumaks tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine käitlejate jaoks. See vähendab halduskoormust, kuna käitajatel on võimalik aruannet, mille põhjal ühikuid kohandatakse, esitada koos heitkoguse aruandega 25. märtsiks. Ühikute jooksev kohandamine igal aastal tagab õiglasema ühikute eraldamise. Eelnõuga määratakse edaspidi moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotus ja vahendite kasutamise eest vastutavad ministrid riigi eelarvestrateegias. Eelarvestrateegias otsustatud meetmetega on võimalik suunata moderniseerimisfondi vahendid riigile olulistesse valdkondadesse, et saavutada kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Samuti võimaldab see luua igale meetmele ühtsed alused kõikidele taotlejatele konkreetsesse valdkonda investeerimiseks. Erinevate meetmete kaudu on võimalik toetada taastuvenergia, energiatõhususe, energia salvestamise, energiavõrkude moderniseerimise projektide elluviimist, samuti vähese CO2-heitega majandusele õiglast üleminekut piirkondades, mis tuginevad suure CO2-heitega majandusele, näiteks Ida-Virumaal. Samuti on võimalik toetada moderniseerimisfondi vahenditest erinevate meetmetega energiatõhususe arendamist transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas. Jagatud kohustuse määruse alusel on Eestil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise sihttasemed aastateks 2021–2030 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites. Eesmärkide täitmise tagamiseks on liikmesriikidel lubatud määruse alusel loodud heitkoguse ühikutega omavahel kaubelda. Seega sätestatakse jagatud kohustuse määruse sektorites heitkoguse ühikutega kauplemise põhimõtted ning kauplemise korraldamise, müügi- ja ostulepingute, kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning taotleja kohustused.

Tексты

345 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
25.06.2021 Опубликован в Riigi Teataja
17.06.2021 Провозглашен
16.06.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.06.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 15.06.2021 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Stenogramm
10.06.2021 Направлено на третье чтение
Второе чтение
09.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.06.2021 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Stenogramm
18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 08.06.2021 10:00
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.06.2021 10:00

Protokoll

Protokoll asice

17.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 12.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.06.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Protokoll

Protokoll asice

10.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Lisa

Asendusliikme volikiri

03.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 3.05.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
06.04.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.04.2021 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Stenogramm
22.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 12.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.04.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Jevgeni Ossinovski

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1

Lisa 2

Инициирование
09.03.2021 Принят в производство
08.03.2021 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool