Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 13.06.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Jaanus Marrandi
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu suunab soojusettevõtjad stabiilsema, keskkonnasäästlikuma ja odavama hinnaga kütuse kasutamisele, et tagada kaugkütte tarbijale võimalikult soodne ja stabiilne soojusenergia hind käsikäes kindla ning võimalikult efektiivselt korraldatud soojusvarustusega. Kaugkütte hinna alandamine nõuab suuremahulisi investeeringuid, mille tegemiseks vajab investor pikaajalist ja stabiilset regulatsiooni. Selleks näeb eelnõu ette suurema tulukuse võimaldamise, kui investeering tagab tarbijale oluliselt soodsama kaugküttehinna. Stabiilsema regulatsiooni tagamiseks viiakse seadusesse regulatsioon, mis seni olid kajastatud konkurentsiameti metoodikas. Eelnõu üheks oluliseks muudatuseks on ka suuremas võrgupiirkonnas tegutseva soojusettevõtja ostja eelkontroll. Sarnaselt maagaasi ülekandevõrgu ostule eelnenud eelkontrollile peab kaugkütteseaduse muudatuse kohaselt ka üle 50 GWh müügi aastamahuga piirkonnas tegutseva katlamaja või soojustorustiku ostja läbima siseministeeriumi eelkontrolli riigi sisejulgeoleku seisukohast. Üle 50 GWh müügi aastamahuga piirkonnad on Tallinn, Narva, Tartu, Ahtme-Jõhvi ja Kohtla-Järve ühendatud võrgupiirkond, Sillamäe, Pärnu, Viljandi ja Jämejala, Kuressaare, Võru, Haapsalu ja Paide võrgupiirkond. Muudatus suurendab energiajulgeolekut. Eelnõu muudab kohalikele omavalitsusüksustele kohustuseks koostada hiljemalt 2017. aasta 31. detsembriks soojusmajanduse arengu kavandamise otsus. Selles otsuses nähakse kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuva kaugkütte võrgupiirkonna tulevikuperspektiivid ette vähemalt 10 aastaks. Otsuse aluseks oleva analüüsi koostamise toetamiseks on loodud tagastamatu abi toetusmeede, mille raames saab katta kuni 90% analüüsi kuludest. Eelnõu on töötatud välja koostöös Konkurentsiameti ning Eesti kaugkütteettevõtjaid koondava Eesti Jõujaamade- ja Kaugkütte Ühinguga.

Tексты

264 SE Ход производства по проекту

Второе чтение
24.01.2019 Изъят из производства
22.01.2019 Komisjoni istung teisipäev, 22.01.2019 14:00

MAJK protokoll nr 240

MAJK protokoll nr 240 bdoc

14.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
12.06.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2017 11:10
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.09.2017 17:00
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 13. juuni kl 17:00

MAJK_12.06.2017.bdoc

MAJK 12.06.2017

05.06.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse ja juhul kui eelnõu arvatakse täiskogu erakorralise istungi päevakorda, viia läbi eelnõu lõpphääletus.

MAJK protokoll nr 150 05.06.2017.pdf

30.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 14.06.2017 14:00

MAJK protokoll nr 146 30.05.2017.pdf

Первое чтение
30.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 14.06.2017 14:00

MAJK protokoll nr 146 30.05.2017.pdf

09.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 23.11.2016 17:00

MAJK_17.10.2016_nr_93.bdoc

MAJK_17.10.2016_nr_20161021.pdf

Инициирование
11.07.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 11.07.2016
Постановление: Назначить докладчиком Jaanus Marrandi

MAJK 11.07.2016

MAJK_11.07.2016_nr_82.bdoc

14.06.2016 Принят в производство
13.06.2016 Инициирован

Предложения о поправках

  • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu 264 SE kohta Eesti Keskerakonna fr ME

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool