Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 24.01.2022
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристен Михал
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu korrastab riikliku lennunduse nõudeid, loob aluse peamiselt geograafiliste alade ja ajutiste geograafiliste alade kehtestamiseks mehitamata õhusõidukite lendamise piiramiseks ning korrastab riigikaitselisel eesmärgil õhuruumi kasutamisega seonduvaid nõudeid, samuti tagab lahtiste lasketiirude kohal ohutu lendamise madalalt (nt kuni 305 m kõrgusel) lendavatel õhusõidukitel. Eelnõuga antakse geograafilise ala kehtestamise õigus lendamise piiramiseks valitsusele ning seadusega sätestatud juhtudeks ka ajutise geograafilise ala kehtestamiseks Politsei- ja Piirivalveametile (PPA), Päästeametile, Kaitsepolitseiametile, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitseväele kas avaliku korra või riigi julgeoleku tagamise eesmärgil, mis tuleneb asutusest ja tema ülesannetest või nende asutuste seadusest tulenevate muude ülesannete täitmiseks. Teatud juhtudel (nt tulekahju, lennuõnnetus, liiklusõnnetus, VIP isikute kaitse) tekib vajadus piirata kiiresti eelkõige mehitamata õhusõidukite lendamist, mis tähendab, et ka lennupiirangud mehitamata õhusõidukitele teatud õhuruumi osas ajutise geograafilise alana tuleb kehtestada kiiresti. Riikliku lennunduse nõuete korrastamise käigus muudetakse riikliku õhusõiduki definitsiooni ning lisatakse riikliku lennunduse, kaitselennunduse ja kaitselennunduse õhusõiduki mõisted. Võrreldes kehtiva lennundusseadusega (LennS) lisanduvad riikliku lennunduse õhusõidukite hulka ka Päästeameti, Keskkonnaameti ja Kaitsepolitseiameti õhusõidukid. Kaitselennunduse õhusõidukite hulka arvatakse ka Välisluureameti ja Kaitseliidu õhusõidukid. Samuti täpsustatakse, millised nõuded LennSist kohalduvad riiklikule lennundusele ja eraldi kaitselennundusele. Eelnõuga ei muudeta põhimõtet, mille kohaselt riiklik lennundus järgib üldjuhul tsiviillennundusele kehtestatud nõudeid (nt lennukõlblikkus, rajatised, pilootide ja meeskonnaliikmete kvalifikatsiooninõuded) ja kaitselennundus peamiselt lennundus-määrustikuga kehtestatud nõudeid. Olulise muudatusena lisatakse eelnõusse mehitamata tsiviilõhusõiduki suhtes riikliku järelevalve käigus kohaldada lubatavad meetmed (nn droonitõrje meetmed). Nimetatud meetmed on peamiselt seotud avaliku korra tagamise ja riigi julgeoleku kaitsmisega, mistõttu neid ei saa kohaldada iga juhtumi korral. Riigikaitse eesmärgil õhuruumi kasutamise regulatsioonis on olulisim muudatus LennSi täiendamine paragrahviga, millega Lennuliiklusteeninduse ASile (LLT) määratakse riigikaitselised ülesanded: tagada lennuliiklusteenuse, sidepidamis-, navigatsiooni- ja seireteenuse ning aeronavigatsioonialase teenuse osutamine. Kuidas LLT täpselt Kaitseväge aitab, pannakse paika Kaitseväe juhataja kehtestatava õhuruumi kontrolli plaaniga. Lennuohutuse tagamiseks muudetakse ka relvaseadust (RelvS), millesse lisatakse säte, et lahtise lasketiiru ja laskepaiga omanikud või valdajad peavad enne lasketiiru või -paiga kasutusele võtmist edastama Transpordiametile lasketiiru koordinaadid. See on oluline, et piloodid ja kaugpiloodid teaksid, kus sellised lasketiirud ja -paigad asuvad, et nad saaksid sellega marsruudi ja lennukõrguste valikul arvestada.

Tексты

524 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.06.2022 Опубликован в Riigi Teataja
16.06.2022 Провозглашен
10.06.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
08.06.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
31.05.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 2.06.2022 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

17.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 17.05.2022 kell 14.00
Постановление: Viia ME nr 6 hääletamine läbi komisjoni istungil 30.05.2022
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 02.06.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 08.06.2022 14:00

Protokoll

Eesti Panga esitlus

Protokoll asice

10.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.05.2022 10:00

Protokokoll asice

Protokoll

Первое чтение
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания
Постановление: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.03.2022 10:00

Protokoll asice

Lisa 2 (MKM-i esitlus)

Lisa 1 (Sotsiaalministeeriumi esitlus)

Protokoll

15.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.02.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.03.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Küsida 524 SE osas arvamust Riigikogu riigikaitsekomisjonilt

Lisa 1 (ERAA esitlus)

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
10.02.2022 Komisjoni istung neljapäev, 10.02.2022 kell 8.30
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kristen Michal

Protokoll

Protokoll asice

25.01.2022 Принят в производство
24.01.2022 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool