Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.09.2019
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ааду Муст
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lisatakse kodakondsuse seadusesse säte, mille heakskiitmisel saab lugeda Eesti kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami. Samuti nähakse seaduses ettevõimalus lugeda Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist. Muudatuste eesmärk on reguleerida seaduses üldised tingimused kodakondsuse taotlemiseks tehtavate testide ja põhikooli lõpus sooritatavate testide ühitamiseks. Veel on ettepanek muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna põhikooli lõpetamise, eksami- ja eksamitulemuste vaidlustamise ning õpitulemuste välishindamisega seonduvad sätted ning kehtestada need uues sõnastuses. See tähendab, et eelnõu jõustumise korral ei ole enam põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset. Lisaks tehakse muudatusi õpitulemuste välishindamises. Muudatuste eesmärk on tagada õpilastele, lapsevanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivne ja võrreldav tagasiside riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste kohta. Uue välishindamise instrumendina nähakse seaduses õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate riiklikud küsitlused, mille tulemused aitavad luua vajalikku konteksti õpilaste eksami või riikliku testide tulemuste tõlgendamiseks ja selgitamiseks.

Tексты

57 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
18.11.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 18.11.2019 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volitus

Asendusliikme volitus asice

15.10.2019 Komisjoni istung teisipäev, 15.10.2019

Protokoll asice

Protokoll

25.09.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.09.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
24.09.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.09.2019 10:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
23.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

16.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.09.2019 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
10.09.2019 Принят в производство
09.09.2019 Инициирован

Предложения о поправках

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta Muudatusettepanek

 • Eesti Reformierakonna fraktsiooni muudatusettepanekud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta Muudatusettepanekud asice Muudatusettepanekud

Мнения

 • 18.11.2019

  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi täiendav arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus isikuandmetega

 • 13.11.2019

  Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskiri põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) menetlemist

 • 15.10.2019

  Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 15.10.2019

  Õpetajate aineliitude arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus AK

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316482
 • E-post

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool