Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 09.05.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Siret Kotka
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga parandatakse töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti ning tööandjate ja töötervishoiuarstide koostööd, et tagada ohutu töökeskkond ja ennetada tööga seotud terviseprobleeme. Eelnõu kohaselt tuleb tööandjal edaspidi korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab lisaks senisele töötajate tervisekontrolli korraldamisele ka töötervishoiuarsti poolset ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks, samuti tööandjate nõustamist töökeskkonna parandamisel ja töötajatele terviseedendamiseks soovituste andmist. Muudatused soodustavad ettevõtetes töötervishoiule süsteemset lähenemist, mis aitab parandada töökeskkonda, kaitsta töötajate tervist ja ennetada töötajate terviseprobleeme. See omakorda vähendab tööandjate kulusid, mis kaasnevad töötajate haigestumise ja töölt eemalolekuga. Eelnõuga nähakse ka ette tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamisel. Eelnõuga reguleeritakse töötaja terviseandmete töötlemist, kui see on vajalik töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks. Töötaja terviseandmete töötlemine võib olla vajalik keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest põhjustatud terviseriskide maandamiseks, töötervishoiuteenuse korraldamiseks, töötaja alkoholijoobe tuvastamiseks, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiseks. Kuna ükski nimetatud kohustusest ei ole uus, siis sisuliselt tööandja õigusi ei laiendata, vaid muudetakse terviseandmete töötlemine osapooltele selgemaks. Lisaks on eelnõuga kavandatud muudatused, millega vähendatakse tööandjate halduskoormust tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisel. Tööandjatele luuakse töökeskkonna andmekogus võimalus koostada ja säilitada tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimise raporteid, mis väheneb paberdokumentide koostamise, edastamise ja säilitamisega kaasnevat halduskoormust.

Tексты

615 SE Ход производства по проекту

09.05.2022
Инициирован
10.05.2022
Принят в производство
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.05.2022 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
20.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 20.09.2022 kell 14.00
26.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 26.09.2022 kell 11.10
06.10.2022
Komisjoni istung neljapäev, 6.10.2022 kell 10.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 26.10.2022 14:00
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Направлен президенту республики
02.11.2022
Провозглашен
09.11.2022
Опубликован в Riigi Teataja
09.05.2022
Инициирован
10.05.2022
Принят в производство
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.05.2022 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
20.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 20.09.2022 kell 14.00
26.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 26.09.2022 kell 11.10
06.10.2022
Komisjoni istung neljapäev, 6.10.2022 kell 10.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 26.10.2022 14:00
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Направлен президенту республики
02.11.2022
Провозглашен
09.11.2022
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 30.09.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 26.05.2022

  Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 25.05.2022

  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 25.05.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool