Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 18.08.2015
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Rainer Vakra
Ответственный служащий: Kristel Soodla

Eelnõu algteksti tutvustus

Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (75 SE) muudetakse jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjulikku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Valmistatakse ette ka volitusnorm, mille alusel kehtestatava määrusega täpsustatakse jäätmete liigitamist käsitlevaid sätteid. Jäätmete kahjulikku toimet käsitlev paragrahv kehtivas jäätmeseaduses tunnistatakse kehtetuks. Jäätmete kahjuliku toime kirjeldused on jäätmeseadusesse üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), III lisast. Raamdirektiivi III lisa on ajakohastatud ja see kehtestati Komisjoni määrusena (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96), mis jõustus 1. juunil 2015. Seoses uue, otsekohalduva ohtlike omaduste määruse jõustumisega ajakohastatakse ka jäätmeseaduse vastavad sätted ning tehakse muudatused jäätmete liigitamist käsitlevates rakendusaktides.

Tексты

75 SE Ход производства по проекту

18.08.2015
Инициирован
18.08.2015
Принят в производство
21.09.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 14.10.2015 16:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra
30.09.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
26.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 19.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
11.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
19.11.2015
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.11.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.11.2015
Направлен президенту республики
25.11.2015
Провозглашен
03.12.2015
Опубликован в Riigi Teataja
18.08.2015
Инициирован
18.08.2015
Принят в производство
21.09.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 14.10.2015 16:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra
30.09.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
26.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 19.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
11.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
19.11.2015
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.11.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.11.2015
Направлен президенту республики
25.11.2015
Провозглашен
03.12.2015
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кристель Соодла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2015)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool