Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 31.05.2021
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse võimalus sõlmida jaekaubanduses paindlikumaid töölepinguid. Uus regulatsioon tugineb tänavu aprillis sõlmitud Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja sotsiaalministeeriumi vahel hea tahte kokkuleppele, millega piloteeritakse jaekaubanduses muutuvtunnikokkulepete kasutamist. Muutuvtunnikokkuleppe järgi võib töötaja lisaks oma tavapärasele tööajale teha täiendavat tööd kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta. Sektoris esineb sageli mure, et on tihti vaja muuta töögraafikuid või ajutiselt tõsta töökoormust, mis tingib vajaduse sõlmida ajutise töömahu suurenemisel võlaõiguslikke lepinguid. Eelnõuga luuakse jaekaubandussektori tööandjatele ja töötajatele võimalus sõlmida kindlatel tingimustel muutuvtunnikokkuleppeid, mille sisuks on mõlemale poolele sobiv täiendav fikseeritud minimaalne töökoormus ja paindlik tööajavahemik. Muutuvtunnikokkulepe võimaldab tööandjatel kaasata osaajaga ja paindlikult suuremal määral tööjõudu andes seeläbi tööd rohkematele inimestele ning tagades neile töölepinguga suurema kaitse võrreldes võlaõigusliku lepinguga. Muutuvtunnikokkuleppe võib sõlmida töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Muutuvtunnikokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult. Kõik muutuvtunnid, mida tööandja võib uue kokkuleppe raames pakkuda, on vabatahtlikud ja eraldi kokkulepitavad. Eelnõu näeb ette, et tööandja võib muutuvtunnikokkuleppe sõlmida kuni 17,5 protsendiga oma töötajatest, ehk seda võimalust saab kasutada jaekaubanduse tööandja, kellele on vähemalt 6 töötajat. Muutuvtunnikokkulepete regulatsioon on tähtajaline ja kehtib 2,5 aastat. Muudatused on kehtestatud tähtajalisena, sest see võimaldab enne perioodi lõppu selle mõjusid hinnata, mille tulemusel saab otsustada, kas muutuvtunnikokkulepete sõlmimist on otstarbekas pikendada või laiendada ka teistele sektoritele.

Tексты

403 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
11.12.2021 Опубликован в Riigi Teataja
06.12.2021 Провозглашен
25.11.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
25.11.2021 Täiskogu korraline istung neljapäev, 25.11.2021 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Teise lugemise jätkamine
24.11.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.11.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
15.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.11.2021 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 25.11.2021 10:00

Protokoll

Protokoll.asice

Второе чтение
10.11.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.11.2021 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
08.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.11.2021 kell 11.15
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 12.11.2021 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Urve Tiidus

Protokoll

Protokoll.asice

25.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 25.10.2021 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.11.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.11.2021 14:00

Protokoll

Protokoll.asice

Первое чтение
22.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.09.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.09.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 06.10.2021 16:00

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
10.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 10.06.2021 kell 14.00
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания

Protokoll asice

Protokoll

08.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 8.06.2021 kell 14.00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10.06.2021 12:00

Protokoll asice

Protokoll

01.06.2021 Принят в производство
01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.06.2021 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 09.06.2021 16:00

Protokoll asice

Protokoll

31.05.2021 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool