Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Artur Talvik, Яанус Карилайд, Mart Nutt, Оудекки Лооне, Olga Ivanova, Керсти Сарапуу, Дмитрий Дмитриев
Инициирован: 23.01.2019
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette erandi tegemist püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise eesmärgi ja tingimuste kohta. Erand näeb ette anda tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks välismaalasele, kes on vaimulik, munk või nunn, keda kutsub Eestisse usuline ühendus ning see kutse on kooskõlastatud Siseministeeriumiga. Usulisel ühendusel on vastavalt eelnõule kutsuja kohustused. Kooskõlastatult Siseministeeriumiga Eestisse kutsutud vaimulike, munkade ja nunnade puhul ei rakendata seaduses sätestatud piisava legaalse sissetuleku nõuet.

Tексты

800 SE Ход производства по проекту

Инициирование
24.01.2019 Принят в производство
23.01.2019 Инициирован

Мнения

Обратная связь