Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 30.05.2016
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ивари Падар
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus kooskõlla ELi täpsustatud nõuete ja ühise põllumajanduspoliitika uue rahastamisperioodi 2014-2020 käivitamiseks tehtud muudatustega. Samuti lisatakse seadusesse sätted seoses maaelu arengukava toetuste eest tehtavate tegevuste muutmistega, piimatootmiskvoodi rakendamise lõppemise ja põlluraamatuga. Eelnõu lihtsustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetuste eest tehtavate tegevuste muutmist dokumentides ja sätestab, millistel juhtudel võib toetust kaotamata tegevusi muuta. Juhul kui põllumajandustootja pole piimatootmiskvoodi ületamise tasu tähtpäevaks ära maksnud, antakse PRIAle õigus see tasaarveldada põllumajandustootjale makstavate toetustega. Põllumajandusega tegelevad isikud peavad põlluraamatusse kandma lisaks veeseaduses nõutud andmetele ka toetuse saamise tingimustes märgitud andmed. Näiteks andmed mullaproovide võtmise ja nende analüüsi tulemuste, taimekahjustajate seire, kasvatatavate põllumajanduskultuuride sortide ja muu kohta. Tegemist on teabega, mida enamikel juhtudel juba põlluraamatusse kantakse. Muudatus on vajalik, et tagada Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames antavate keskkonnatoetuste, samuti mahepõllumajanduse toetuse saamise nõuete tõhusam kontroll. Teiseks lugemiseks täiendati eelnõu sätetega, millega koolipiimatoetus ning koolipuuvilja ja -köögiviljatoetus asendatakse koolikava toetusega tulenevalt Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest.

Tексты

249 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
25.11.2016 Опубликован в Riigi Teataja
21.11.2016 Провозглашен
10.11.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
26.10.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
18.10.2016 Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.10.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll.bdoc

Protokoll nr 84 lisa

Protokoll 2016-10-18

Первое чтение
28.09.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
19.09.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 19.09.2016 11:00
Постановление: Внести предложение об изъятии из повестки дня пленарного заседания 21.09.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 12. oktoober 2016 12.10.2016 17:15

Maaelukomisjoni protokoll nr 77

MAEK protokoll nr 77 lisa

Protokoll.bdoc

Инициирование
12.09.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.09.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni esimees Ivari Padar
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 5.oktoober 2016 05.10.2016 17:15

Maaelukomisjoni protokoll nr 76

MAEK protokoll nr 76 lisa

Maaelukomisjoni_protokoll_nr_76.bdoc

31.05.2016 Принят в производство
30.05.2016 Инициирован

Мнения

Обратная связь