Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 25.09.2023
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ынне Пиллак
Ответственный служащий: Kristi Reindla

Eelnõu algteksti tutvustus

Ravikindlustuse seadust muudetakse, et lapsehoolduspuhkuselt tööle naasvale vanemale hüvitada haigus- ja hoolduspäevi vanema varasema sissetuleku, mitte töötasu miinimummäära alusel. Kui töövõimetuslehele jäämisele eelneval kalendriaastal oli vanem lapsega kodus ja tal puudus võimalus tulu teenida, siis kehtiva korra kohaselt arvutatakse haigus- ja hooldushüvitis töötasu alammääralt. Eelnõuga luuakse tervisekassale seaduslik alus maksta lapsevanemale või lapsendajale esimesel tööaastal pärast vanemapuhkust haigus- ja hooldushüvitist kas lähtuvalt lapsevanema enda eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulust või talle vanemapuhkuse vältel makstud jagatava vanemahüvitise suurusest, võttes seejuures aluseks lapsevanema jaoks soodsama variandi. Muudatusega soovitakse anda väikelaste vanematele paremad sotsiaalsed garantiid nende endi või laste haiguse puhuks ja võimaldada neil paremini ühitada töö- ja pereelu. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Tексты

294 SE Ход производства по проекту

25.09.2023
Инициирован
26.09.2023
Принят в производство
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.11.2023
Направлен на второе чтение
22.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.11.2023
Направлен президенту республики
08.12.2023
Провозглашен
15.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
25.09.2023
Инициирован
26.09.2023
Принят в производство
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.11.2023
Направлен на второе чтение
22.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.11.2023
Направлен президенту республики
08.12.2023
Провозглашен
15.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кристи Рейндла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Rahvusvaheline ja Euroopa õigus ( - 2002)
 • Учебное заведение
  Riga Graduate School of Law

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool