Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 09.10.2023
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марио Кадастик
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse uue loa liigina meretuulepargi hoonestusluba. Muudatustega koondatakse seni kolme erineva loamenetluse (hoonestusluba, vee erikasutuse keskkonnaluba ehk veeluba ja ehitusluba) nõuded üheks meretuulepargi hoonestusloa taotlemiseks. Kolme senise loamenetluse liitmisel tekkiv meretuulepargi hoonestusloa taotlemine on mahukam kui seni iga menetlus eraldi, ent see on kiirem, kuna dokumentide esitamist ja eri toiminguid on kokkuvõttes vähem. Meretuulepargi hoonestusloa saamine annab õiguse alustada tuulepargi ehitusega ja selleks vajaliku vee erikasutusega. Edaspidi väljastatakse vaid üks haldusakt, mis vähendab ka kohtuvaidluste arvu. Taastuvenergia projektid mõjutavad keskkonda ja seetõttu on projektide läbi töötamisel oluline roll keskkonnamõju hindamisel (KMH). Eelnõu järgi viiakse mitu seni üksteisele järgnenud KMH tegevust samaaegseks, mis vähendab nendele kuluvat aega. Samuti luuakse eelnõuga erisus ELi otsekohalduva taastuvenergia arendamise kiirendamise määrusega ettenähtud tuule- või päikeseparkide ajakohastamise projektide kiireks KMH-ks. Vajalikku tegevusluba on siis võimalik väljastada kuue ning teatud juhtudel kolme kuuga. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, et tõhustada üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamist. Direktiivi eesmärk on kiirendada liikmesriikide teede põhivõrgukoridoride projektide loamenetlust. Selleks luuakse ühtse ehitusloa menetluse õigusraamistik, mis vähendab halduskulusid ja hoogustab EL-i jaoks strateegiliselt tähtsate ühenduste ehitamist. Direktiiv annab diskretsiooni ühe konkreetse pädeva asutuse määramiseks. Direktiivi rakendamisega Eestile täiendavat mõju pole, sest sisuliselt on nõuded juba Eesti õiguses olemas, seadusesse viiakse normitehniline viide.

Tексты

308 SE Ход производства по проекту

09.10.2023
Инициирован
10.10.2023
Принят в производство
23.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2023 kell 11.30
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.11.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu keskkonnakomisjonilt. Arvamuse esitamise tähtaeg on 22.11.2023
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Juhul kui täiskogus ei leia mõni juhtivkomisjoni poolt muudatusettepanekute kohta tehtud otsus toetust, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada.
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 28.05.2024 10:00
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 28.05.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
29.05.2024
Направлен президенту республики
04.06.2024
Провозглашен
11.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
09.10.2023
Инициирован
10.10.2023
Принят в производство
23.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2023 kell 11.30
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.11.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu keskkonnakomisjonilt. Arvamuse esitamise tähtaeg on 22.11.2023
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Juhul kui täiskogus ei leia mõni juhtivkomisjoni poolt muudatusettepanekute kohta tehtud otsus toetust, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada.
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 28.05.2024 10:00
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 28.05.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
29.05.2024
Направлен президенту республики
04.06.2024
Провозглашен
11.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 10.05.2024

  OÜ Utilitas Wind arvamus ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu 308 SE kohta

 • 26.04.2024

  Kliimaministeeriumi arvamus ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu 308 SE kohta

 • 18.04.2024

  Enefit Green AS täiendav arvamus ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu 308 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool