Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
Инициирован: 25.04.2023
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мати Райдма
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Riigikogu võttis 22.02.2023 vastu relvaseaduse muudatused, millega tunnistatakse kehtetuks ELi või NATO-sse mittekuuluvate liimesriikide kodanike relvaload, soetamisload, paralleelrelvaload, relvakandmisload, kollektsioneerimisload ning Euroopa tulirelvapassid ning lõpetatakse neile uute lubade väljastamine. Seadus jõustus 15.03.2023. Seadus nägi ette üleminekuaja ehk ELi ja NATO liikmesriiki mittekuuluvate välismaalaste jaoks on seaduse nõuetele vastavusse viimiseks ette nähtud üks aasta - 15.03.2024. Muudatusega jäeti siiski kehtima erisus määratlemata kodakondsusega isikute suhtes, kellele on enne 2023. aasta 15. märtsi väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba või Euroopa tulirelvapass. Määratlemata kodakondsusega isikule väljastatud luba kehtib praeguse seaduse redaktsiooni järgi loal märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Eelnõuga tühistatakse määratlemata kodakondsusega isikute õigus pikemale üleminekuajale, kui Venemaa kodanikel, mille järgi võivad nad relvi omada kuni relvaloa kehtivuse lõpuni. Julgeolekupoliitiline olukord ei ole muutunud ning nõuab mittekodanike relvade omamisele kiiret reageerimist, mitte aastatepikkust üleminekuaega.

Tексты

19 SE Ход производства по проекту

25.04.2023
Инициирован
25.04.2023
Принят в производство
26.09.2023
Komisjoni istung teisipäev, 26.09.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение об отклонении
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mati Raidma
11.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.10.2023 14:00
25.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.10.2023 14:00
Постановление: Отклонен
Lisad
Stenogramm
25.04.2023
Инициирован
25.04.2023
Принят в производство
26.09.2023
Komisjoni istung teisipäev, 26.09.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение об отклонении
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mati Raidma
11.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.10.2023 14:00
25.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.10.2023 14:00
Постановление: Отклонен
Lisad
Stenogramm

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool