Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 13.09.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kristen Michal
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatused puudutavad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste tegevust ning ministeeriumide tegevust riigi ülesannete täitmisel aktsionäri, osaniku või asutajana. Möödunud aasta jaanuaris kinnitas valitsus osaluspoliitika põhimõtted, miks ja kuidas riik äriühingutes osaleb. Eelnõuga sätestatakse sellest tulenevad muudatused seaduses. Kinnitatud põhimõtete järgi seati suund, et riik osaleb ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel. Tulu teenimine ettevõtluses osalemise kaudu ei ole riigile iseseisev eesmärk, vaid avalikes huvides tegutsemisega kaasnev lisaeesmärk. Edaspidi uuendatakse riigi osaluspoliitikat regulaarselt vähemalt iga viie aasta järel. See tähendab, et uuesti peab valitsus riigi osaluspoliitika põhimõtted kinnitama 2024. aastal. Osaluspoliitika põhimõtetest lähtuvad muudatused puudutavad äriühingutes osalemise põhimõtteid, osaluste valitsemise strateegilist korraldust, erinevate rollide täitmis- ja juhtimispõhimõtteid, äriühingu jätkusuutlikkust ja läbipaistvust ning aruandlusmehhanismi uuendamist. Olulisemaks muudatuseks eelnõus on riigi kui omaniku ootuste kehtestamise kohustuslikuks muutmine ja selle regulaarne uuendamine iga kolme aasta tagant. Riigi äriühingutes osalemise vajaduse hindamise regulaarsust muudetakse. Iga-aastase seisukoha kujundamise asemel rakendatakse edaspidi kolme aastast intervalli, sest riiklikest arengukavades tulenevad eesmärgid on tavaliselt pikemaajalised. Muudetakse riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste aruandluspõhimõtteid. Prognooside esitamine sünkroniseeritakse riigieelarve strateegia protsessiga. Eelnõuga viiakse ainult tulu saamise eesmärgil omatavate osaluste säilitamise otsustamine ministeeriumi tasandilt valitsuse tasandile, kuid vähemoluliste osaluste puhul, kus osalus pole suurem kui 10 protsenti, antakse otsustusõigus ministeeriumile. Eelnõu kohaselt konsolideeritakse riigi sihtasutuste arvestusteenused Riigi Tugiteenustes Keskusesse. Seletuskirjas märgitakse, et uus regulatsioon puudutab kõikide ministeeriumide tegevust ning 28 äriühingut ja 65 jätkuvalt tegutsevat sihtasutust, mille omanikuks või (kaas)asutajaks on riik 2021. juuni seisuga. Nende äriühingute ja sihtasutuste varade maht 2020. aasta lõpu seisuga oli vastavalt 7,8 miljardit eurot ja 2,2 miljardit eurot, tulude maht 1,7 miljardit eurot ja 0,9 miljardit eurot ning töötajate arv ca 12000 ja 13700.

Tексты

421 SE Ход производства по проекту

13.09.2021
Инициирован
14.09.2021
Принят в производство
20.09.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Постановление: Назначить докладчиком Kristen Michal
11.10.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 27.10.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
27.10.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
23.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.12.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.12.2021 14:00
07.12.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.12.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.12.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
16.12.2021
Направлен президенту республики
20.12.2021
Провозглашен
28.12.2021
Опубликован в Riigi Teataja
13.09.2021
Инициирован
14.09.2021
Принят в производство
20.09.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Постановление: Назначить докладчиком Kristen Michal
11.10.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 27.10.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
27.10.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
23.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.12.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.12.2021 14:00
07.12.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.12.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.12.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
16.12.2021
Направлен президенту республики
20.12.2021
Провозглашен
28.12.2021
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut