Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 01.04.2024
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марио Кадастик
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatustega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu liikluskindlustuse direktiivi muudatused, mille ülevõtmistähtaeg oli 23.12.2023. Eesti suhtes algatas Euroopa Komisjon tänavu 24. jaanuaril rikkumismenetluse direktiivi mitteõigeaegse ülevõtmise eest. Direktiiv ei too kaas suuri muudatusi, kuna liikluskindlustuse süsteem on nii Eestis kui Euroopas laiemalt hästi toiminud. Kindlustuse põhiolemus jääb samaks: esmalt kaitseb see kannatanut, kes sattus õnnetusse ja kes liikluskindlustuselt saab hüvitise. Teisalt ka süüdlast ennast, kelle eest kindlustusandja kannatanule kahju hüvitab. Seaduse jõustumisel hakata liikluskindlustusega katma ka osasid kergliikureid, muu hulgas näiteks elektritõukerattaid, mille kiirus ulatub üle 25 kilomeetri tunnis või üle 14 kilomeetri tunnis, kui sõiduk kaalub üle 25 kilo. Selleks et lihtsamini aru saada, kas sõidukile laieneb kohustuslik liikluskindlustus või mitte, plaanib Eesti Liikluskindlustuse Fond teha veebi vastava abimaterjali. Kui kindlustusselts läheb pankroti, näeb direktiiv ette, et igas liikmesriigis peab olema garantiifond, kes sellisel juhul tema eest kahjud hüvitab. Eestis saab selleks Eesti Liikluskindlustuse Fond, kes kogub maksejõuetuse katteks vahendeid kindlustusseltsidelt. Seaduse muutmisega tõstetakse ka maksimaalselt hüvitatavate kindlustussummade piirmäärasid: asjakahju korral 1,2 miljonilt 1,3 miljonile eurole ja isikukahju korral 5,6 miljonilt 6,45 miljonile eurole. Tehniliste muudatustena sätestatakse ühtne ELi ülene vorm kahjuajaloo tõendamiseks, mis võib olla vajalik juhtudel kui inimene vahetab kindlustusseltsi või elukohariiki ja tahab tõendada oma senist kahjuajalugu. Eestis annab vastavaid kinnitusi välja Eesti Liikluskindlustuse Fond. Eelnõu mõjutab vähem või rohkem nii liikluskindlustust pakkuvaid kindlustusseltse ja kindlustuslepingute vahendajaid; sõidukiomanikke, kes on kohustatud oma vastutuse kindlustama; liiklusõnnetuses kannatanuid ning Eesti Liikluskindlustuse Fondi tegevust. Mõju on seotud näiteks asjaoluga, et tuleb hakata kindlustama ka teatud tüüpi kergliikureid, tõsisemate õnnetuste korral võib avaldada mõju kindlustussummade kasv.

Tексты

400 SE Ход производства по проекту

01.04.2024
Инициирован
02.04.2024
Принят в производство
09.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.04.2024 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.06.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
06.06.2024
Täiskogu korraline istung neljapäev, 6.06.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
29.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
01.04.2024
Инициирован
02.04.2024
Принят в производство
09.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.04.2024 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.06.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
06.06.2024
Täiskogu korraline istung neljapäev, 6.06.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
29.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 05.06.2024

  Rahandusministeeriumi arvamus liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 SE kohta

 • 22.05.2024

  Eesti Liikluskindlustuse Fondi arvamus liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 SE kohta

 • 22.05.2024

  Eesti Advokatuuri arvamus liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool