Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.11.2017
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalle Palling
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Selleks, et Maa-amet saaks vastavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga seotud ülesanded Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele (KEMIT) üle anda, on vaja muuta õigusakte, millega Maa-ametile on pandud infosüsteemide ning registrite pidamisega seotud ülesanded. Eelnõukohase seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Eelnõu peamine eesmärk on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt IKT haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90 protsenti infotehnoloogial. Seletuskirjas märgitakse, et riigi põhiregistrite pidamisel on vastutuse jagunemine väga oluline. Selleks, et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses Maa-ameti ja KEMIT-i vahel, on vaja sätestada võimalikult täpselt kummagi asutuse pädevus infosüsteemide pidamisel. IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesandeks on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust.

Tексты

533 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.01.2018 Опубликован в Riigi Teataja
29.12.2017 Провозглашен
22.12.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
21.12.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.12.2017 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.12.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 12:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.12.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 20.12.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
22.11.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.11.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 24.11.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling

Протокол

Протокол

Инициирование
07.11.2017 Принят в производство
06.11.2017 Инициирован

Мнения

 • 13.11.2017

  OÜ Iris Info arvamus maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool