Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.11.2022
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla ELi vastava määrusega. Määruse eesmärk on tagada suurem läbipaistvus ja anda kodanikele ja teadlastele ligipääs kogu toiduohutust puudutavale infole, mille ettevõtja on esitanud riskihindamise protsessi käigus, v.a ärisaladusena käsitatav info. Läbipaistvuse parandamiseks vaadati üle kõik Euroopa Liidu toitu, sööta ja geneetiliselt muundatud organisme käsitlevad määrused ja direktiivid ning ühtlustati määruses ärisaladusena käsitletavad andmed. Varem olid eri õigusaktides loetletud andmed, mis võivad olla või ei tohi olla ärisaladus. Määrus muudab eelmainitud õigusakte ning edaspidi on kõigi toidu või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO) seotud õigusaktides loetletud ainult need andmed, mida võib käsitada ärisaladusena. Kehtivas seaduses on loetletud info, mida ei tohi käsitada ärisaladusena. Muudatusega kehtestatakse loetelu andmetest, mida võib käsitada ärisaladusena. Ehk siis info hulk, mida võib käsitada ärisaladusena, muutub palju ahtamaks ja piiritletumaks. See suurendab läbipaistvust, sest kogu info, mida ei loeta ärisaladuseks, on avalikkusele kättesaadav. Seadusesse lisatakse ka nõue, et kui on olemas rahvusvahelised standardandmevormingud, siis tuleb taotluses esitada andmed sellistel andmevormidel. See lihtsustab erinevate andmete võrdlemist ning seega väheneb taotluste hindamise aeg. Samuti väheneb vajadus pärida taotlejatelt lisainfot.

Tексты

744 SE Ход производства по проекту

14.11.2022
Инициирован
15.11.2022
Принят в производство
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.12.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Yoko Alender
06.12.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.12.2022 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
10.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.01.2023 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 23.01.2023 15:00
16.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.01.2023 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
23.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.01.2023 15:00
Постановление: Vastuvõetud
23.01.2023
Направлен президенту республики
02.02.2023
Провозглашен
07.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
14.11.2022
Инициирован
15.11.2022
Принят в производство
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.12.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Yoko Alender
06.12.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.12.2022 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
10.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.01.2023 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 23.01.2023 15:00
16.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.01.2023 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
23.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.01.2023 15:00
Постановление: Vastuvõetud
23.01.2023
Направлен президенту республики
02.02.2023
Провозглашен
07.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool