Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 17.10.2023
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хендрик Йоханнес Террас
Ответственный служащий: Karin Tuulik

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse riigiasutuste vahelist pädevusjaotust rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel. Pädevatele asutustele antakse sanktsioonide rakendamiseks ja järelevalveks selged õiguslikud alused. Eelnõuga luuakse riigisisene meede, et mõjutada ÜRO põhikirja artikli 2 lõikest 4 tulenevat relvastatud jõu kasutamise keeldu ja sõjapidamisnorme rikkunud riigi käitumist ja tegevust. Samuti isikuid hoiduma selliste õigusvastaste tegude otsesest või kaudsest toetamisest. Eelnõuga sätestatakse võimalus kasutada riigi poolt Eesti jurisdiktsiooni all olevat rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara (konkreetsel juhul Venemaa isikute vara) rahvusvahelise õiguse vastaselt tekitatud kahjude hüvitamise ettemaksuna, juhul, kui õigusvastaselt kahju tekitanud riik ei hüvita seda kahju kannatanud riigile ning, kui isiku seos riigi õigusvastaste tegudega on piisavalt tõendatud.

Tексты

332 SE Ход производства по проекту

17.10.2023
Инициирован
19.10.2023
Принят в производство
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.15
15.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.11.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
23.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 23.01.2024 kell 14.00
20.02.2024
Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00
05.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 5.03.2024 kell 14.00
12.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 12.03.2024 kell 14.00
30.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 30.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.05.2024
Направлен президенту республики
30.05.2024
Провозглашен
07.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
17.10.2023
Инициирован
19.10.2023
Принят в производство
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.15
15.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.11.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
23.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 23.01.2024 kell 14.00
20.02.2024
Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00
05.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 5.03.2024 kell 14.00
12.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 12.03.2024 kell 14.00
30.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 30.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.05.2024
Направлен президенту республики
30.05.2024
Провозглашен
07.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карин Туулик

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Õigusinstituut