Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 11.04.2024
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse karistusseadustikus (edaspidi KarS) sätestatud rahatrahvi määramise aluseks oleva trahviühiku suurust ja tõstetakse see kahekordseks ehk neljalt eurolt kaheksale eurole. Ühtlasi muudetakse rahatrahvi suuruse arvutamine paindlikumaks, kaotatakse ära piirang, mille kohaselt on väärteo eest võimalik määrata rahatrahvi minimaalselt kolm trahviühikut ehk kehtiva määra kohaselt 12 eurot. Muudatuse tulemusena saab määrata väärteo toimepanemise eest rahatrahviks edaspidi ka ühe trahviühiku suuruse summa ehk kaheksa eurot. Alaealiste kohtlemiseks luuakse erand ja nendele määratavate rahatrahvide arvutamisel tuleb lähtuda poolest seaduses sätestatud rahatrahvi suurusest. Kui seadus näeb suurima lubatud karistusena ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut, siis alaealisele on sama rikkumise eest võimalik määrata vaid kuni 150 trahviühiku suurune rahatrahv. Rahatrahvi suurendamise tõttu muudetakse ka väärteomenetluse seadustikku (edaspidi VTMS). Lubatud sõidukiiruse ületamise eest määratava hoiatustrahvi arvutamise aluseks olevaks summaks sätestatakse liiklusseaduses (edaspidi ka LS) senise viie euro asemel seitse eurot. Selle muudatuse tõttu suurendatakse ka kirjalikus hoiatamismenetluses lubatavat maksimaalset hoiatustrahvi.

Tексты

415 SE Ход производства по проекту

11.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
16.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.04.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Vilja Toomast
30.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 30.04.2024 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.06.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование (Vastuvõtmiseks nõutav koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 poolthäält) 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
29.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
11.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
16.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.04.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Vilja Toomast
30.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 30.04.2024 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.06.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование (Vastuvõtmiseks nõutav koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 poolthäält) 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
29.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu 415 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 16.05.2024

  Prokuratuuri arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu 415 SE kohta

 • 14.05.2024

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu 415 SE kohta

 • 09.05.2024

  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu 415 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas