Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 17.01.2022
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мария Юферева-Скуратовски
Ответственный служащий: Birgit Keerd-Leppik

Eelnõu algteksti tutvustus

Seadusega ratifitseeritakse Eesti ja Austria vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamine, vastavale kokkuleppele kirjutasid riigid Viinis alla 13. detsembril 2021. Lepingu lõpetamine on vajalik, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine. Kokkulepe jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui pooled on üksteist riigisiseste jõustumistoimingute lõpetamisest teavitanud. Välisministeerium edastab Austria Vabariigile jõustumisnoodi pärast kokkuleppe ratifitseerimise seaduse jõustumist.

Tексты

520 SE Ход производства по проекту

17.01.2022
Инициирован
18.01.2022
Принят в производство
21.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Maria Jufereva-Skuratovski
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
23.03.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.03.2022 14:00
04.04.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 11.15
Постановление: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.04 (K)
Постановление: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
13.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.05.2022 14:00
Постановление: Kinnitada eelnõu tekst ja seletuskiri teiseks lugemiseks
Постановление: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus
18.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
18.05.2022
Направлен президенту республики
30.05.2022
Провозглашен
01.06.2022
Опубликован в Riigi Teataja
17.01.2022
Инициирован
18.01.2022
Принят в производство
21.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Maria Jufereva-Skuratovski
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
23.03.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.03.2022 14:00
04.04.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 11.15
Постановление: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.04 (K)
Постановление: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
13.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.05.2022 14:00
Постановление: Kinnitada eelnõu tekst ja seletuskiri teiseks lugemiseks
Постановление: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus
18.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
18.05.2022
Направлен президенту республики
30.05.2022
Провозглашен
01.06.2022
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Биргит Кеэрд-Леппик

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Rahvusvaheline ärijuhtimine ( - 1997)
  • Учебное заведение
    Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis