Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 03.06.2024
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Сутт
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN) asutati 29. septembril 1954. a, kui jõustus Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsioon, mis on koostatud 1. juulil 1953. aastal Pariisis (CERNi konventsioon). CERNi eesmärk on tagada Euroopa riikide koostöö alusteaduslike tuumauuringute ning nendega seotud uuringute vallas. CERNi peakorter asub Genfis. CERNiga on liitunud 23 riiki, nende hulgas tööstusriigid (näiteks Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik jne) ning enamik Euroopa Liidu liikmesriike (v.a Eesti Vabariik, Küprose Vabariik ja Sloveenia Vabariik, kes on assotsieerunud liikmed täisliikmeks saamise eelstaadiumis. Horvaatia Vabariik, India Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Pakistani Islamivabariik, Türgi Vabariik ja Ukraina on assotsieerunud liikmed). CERN on koostanud 18. märtsil 2004 Genfis CERNi eesõiguste ja puutumatuse protokolli, mis sätestab CERN-i eesõigusi ning puutumatust. CERNi täisliikmeks saamiseks on vaja ühineda selle protokolliga. Eesti Vabariik sai CERNiga assotsieerunud liikme staatuse 1. veebruaril 2021. Assotsieerunud liikmeks olek on enne täisliikmeks saamist uutele liikmesriikidele kohustuslik. Assotsieerunud liikme staatuses olles on Eesti Vabariigi ettevõtete aastas võidetavate hangete ning CERNis töötavate Eesti kodakondsusega isikute töölepingute võimalik rahaline kogumaht piiratud aastase liikmemaksu suurusega. 2023. aastal oli Eesti Vabariigi kui assotsieerunud riigi liikmemaks 1,36 miljonit Šveitsi franki (ca 1,45 miljonit eurot). Eesti Vabariigi jaoks on CERNi täisliikme staatus oluline, sest siis ei kehti Eesti Vabariigi suhtes enam CERNi hangetes osalemise ja töölepingute rahaline ülempiir. Lisaks on CERNi täisliikmetel hääleõigus CERNi nõukogus, CERNi rahanduskomitees ja CERNi teaduspoliitika komitees. Eesti Vabariik saab CERNi nõukogu kaudu osaleda CERNi otsustusprotsessides ja juhtimises, kaasa arvatud uute teadusprogrammide ja eksperimentide planeerimisel ning nende üle otsustamisel. 22. märtsil 2023 toimunud CERNi nõukogu istungil toetas nõukogu Eesti täisliikmesust CERNis.

Tексты

451 SE Ход производства по проекту

03.06.2024
Инициирован
04.06.2024
Принят в производство
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.06.2024 10:00
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 13.06.2024 09:00
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 10.09.2024 10:00
Постановление: Juhul kui Riigikogu kevadistungjärgu lõppedes toimuvad täiendavad või erakorralised täiskogu istungid, siis võtta eelnõu sellise täiskogu istungi päevakorda
11.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 11.06.2024 10:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
13.06.2024
Komisjoni istung neljapäev, 13.06.2024 kell 12.20
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
19.06.2024
Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 19.06.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.06.2024
Направлен президенту республики
25.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
03.06.2024
Инициирован
04.06.2024
Принят в производство
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.06.2024 10:00
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 13.06.2024 09:00
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 10.09.2024 10:00
Постановление: Juhul kui Riigikogu kevadistungjärgu lõppedes toimuvad täiendavad või erakorralised täiskogu istungid, siis võtta eelnõu sellise täiskogu istungi päevakorda
11.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 11.06.2024 10:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
13.06.2024
Komisjoni istung neljapäev, 13.06.2024 kell 12.20
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
19.06.2024
Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 19.06.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.06.2024
Направлен президенту республики
25.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 11.06.2024

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamus Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 451 SE kohta

 • 10.06.2024

  Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (451 SE) menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool