Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 28.09.2015
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Einar Vallbaum
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse seaduses täiendusi ja täpsustusi, mis on vajalikud eelkõige kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonide ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi EMKF) toetuste ja kalamajandusliku riigiabi andmise paremaks korraldamiseks. Muudatuste tegemise on tinginud Euroopa Komisjoni antud uued õigusaktid, mida kalandusturu korraldamise seaduse vastuvõtmise ajal veel ei olnud, ning praktikas tõstatatud küsimuste lahendamine. Eelnõuga täpsustatakse tootjaorganisatsioonide tunnustamise tingimusi, viies seadusesse sisse sätte, mille kohaselt tunnustatakse tootjaorganisatsioone majanduslikult oluliste liikide osas. Tootmis- ja turustuskavade toetuse (üks EMKF-i toetustest) andmise otsustamine läheb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) pädevusse. Täpsustatakse kohaliku arengu strateegia rakendamisega seotud küsimusi.

Tексты

101 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
11.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
08.12.2015 Провозглашен
26.11.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
25.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2015 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
18.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.11.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
09.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
25.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

protokoll nr 29 lisa

Protokol_20151111.pdf

Protokoll.bdoc

Первое чтение
28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni liige Einar Vallbaum
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.11.2015 17:15

Protokoll.bdoc

Protokol_20151013.pdf

Инициирование
29.09.2015 Принят в производство
28.09.2015 Инициирован
Обратная связь