Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.02.2022
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Тоомас Ярвеоя
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Küberturvalisuse seaduse (KüTS), avaliku teabe seaduse (AvTS) ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga volitatakse valitsust määrusega kehtestama süsteemide küberturvalisuse tagamiseks vajalikke nõudeid, millest üks osa on uus Eesti infoturbestandard (E-ITS). Muudatuste käigus tunnistatakse kehtetuks ka valitsuse määruse volitusnorm AvTS-is infosüsteemide turvameetmete süsteemi kehtestamiseks. Muudatustega kaasajastatakse infoturbe õigusraamistik ning rõhutatakse juba varasemalt KüTS-iga sisse toodud lähenemist rakendada infoturvet terviklikult ning asutuse üleselt, hõlmates kõiki võrgu- ja infosüsteeme. Muudatus võimaldab aegunud infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) asendada uue E-ITS-iga. ISKE aluspõhimõtted, rakendamise loogika ning auditeerimise skeemid ei ole selle esmasest avaldamisest 2003. aastast alates ehk vähemalt 18 aasta jooksul muutunud. E-ITS-i volitusnorm on laiem kui andmekogude põhise ISKE oma – see lähtub võrgu- ja infosüsteemidest ning kohaldub kõikidele süsteemidele, sealhulgas andmekogudele AvTS-i tähenduses. E-ITS-i määrus plaanitakse vastu võtta 2022. aasta alguses, mistõttu on sellele eelnevalt vajalik volitusnormi uuendamine. E-ITS-i määruse volitusnormi paiknemine KüTS-is ja selle rakendusaktides on avaliku teabe töötlemist ja küberturvalisust reguleerivaid õigusakte, nende omavahelisi seoseid ning struktuuri arvesse võttes mõistlik. Just KüTS-i eesmärk on ühiskonna toimimise seisukohast oluliste süsteemide turvalisuse tagamine ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine.

Tексты

531 SE Ход производства по проекту

Третье чтение
13.06.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2022 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst

Protokoll asice

RIKK protokoll

Второе чтение
01.06.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu

Protokoll asice

RIKK protokoll

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

16.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 01.06.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.06.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
02.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 16.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.03.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.03.2022 14:00
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 06.04.2022 17:15
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии riigikaitsekomisjoni liige Toomas Järveoja

RIKK protokoll

Protokoll asice

Инициирование
22.02.2022 Принят в производство
21.02.2022 Инициирован

Мнения

 • 12.05.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 SE kohta

 • 21.04.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool