Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 17.01.2022
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марко Шорин
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse seaduses muudatused, et jätkata leevendatud tingimustel loometoetuse maksmist vabakutselistele loovisikutele kuni 2022. aasta lõpuni. Loometoetuste taotlemist ja maksmist jätkatakse sarnaselt tingimustega, mis kehtisid kuni 2021. aasta lõpuni tulenevalt COVID-19 kriisi tingimustest. Eelnõuga kaotatakse 2022. aasta lõpuni nõue, mille kohaselt loometoetust saanud inimene ei või kahe aasta jooksul uut taotlust loometoetuse saamiseks esitada. Samuti on 2022. aastal loometoetust võimalik saada ka juhul, kui loovisik teenib loometoetuse taotlemise perioodil lisaks sissetulekut ühes kuus kuni ühe töötasu alammäära suuruses summas, näiteks võlaõigusliku lepingu alusel. Eelnõuga tehakse ka püsivaid muudatusi loometoetuse taotlemise ja maksmise tingimustes. Näiteks täpsustatakse sissetuleku mõistet ja suurust, mida arvestatakse loometoetuse saamiseks. Eelnõu järgi saab loometoetust taotleda vabakutseline loovisik, kes ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool töötasu alammäärast. Kehtiva seaduse üldine sõnastus saadud tulude kohta on tekitanud praktikas tõlgendamisprobleeme. Lisaks täpsustatakse loometoetuse maksmisest keeldumise aluseid, kui toetuse maksjaks on Kultuuriministeerium. Kui kehtiva regulatsiooni järgi on sätestatud, et loometoetuse maksmisest keeldutakse muuhulgas ka alusel, kui taotleja ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal tegutsenud, siis eelnõu näeb ette, et seda kolmeaastast perioodi vastavalt pikendatakse aja võrra, mil isik saab vanemahüvitist, on lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses. Eelnõuga täpsustatakse ka loometoetuse maksmise lõpetamise aluseid. Eelnõu järgi saab alusetult makstud loometoetuse tagasi nõuda lisaks valeandmete esitamisele ka olukorras, kus loovisik ei vasta loometoetuse taotlemise tingimustele. Loometoetus on kuue kuu jooksul makstav töötasu alammäära suurune toetus sissetuleku ajutiselt kaotanud eberegulaarsetes või -standardsetes töövormides tegutsevale kultuuritegijale. Loometoetus tagab miinimumsissetuleku kõrval ka sotsiaalsed garantiid, ennekõike ravikindlustuse.

Tексты

517 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
04.03.2022 Опубликован в Riigi Teataja
02.03.2022 Провозглашен
23.02.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
23.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
21.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Второе чтение
16.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 23.02.2022 14:00
Постановление: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll asice

Protokoll

08.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 8.02.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.02.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Asendusliikme volikiri asice

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Первое чтение
26.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.01.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.02.2022 17:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Marko Šorin

Protokoll

Lisa (ministri slaidid)

Protokoll asice

Инициирование
18.01.2022 Принят в производство
17.01.2022 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikmete J. Valge ja H.-M. Helme muudatusettepanek loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek

 • Riigikogu liikme L. Kunnase muudatusettepanek loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 15.02.2022

  Kultuuriministeeriumi arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • 28.01.2022

  MTÜ Eesti Esitajate Liidu arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • 27.01.2022

  Eesti Balletiliidu arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316482
 • E-post

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool