Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.12.2017
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt võimaldatakse kohalikel omavalitsustel (KOV) pakkuda 16–26-aastastele potentsiaalselt abivajavatele noortele proaktiivset tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks. Need on noored, kes ei õpi, ei tööta, ei otsi tööd ega viibi mõjuval põhjusel tööturult eemal ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigi aktiivset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni, näiteks Töötukassa, Rajaleidja, KOV-i teenused, ei jõua. Eelnõu võimaldab KOV-il saada sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrist (STAR) infot enda piirkonnas elavatest potentsiaalselt tuge vajavatest noortest. KOV-il võimaldatakse leida sellised noored üles, et nendega olukorra selgitamiseks ühendust võtta ning noore inimese soovil ja vajadusel talle abi pakkuda. Selleks luuakse STAR-i andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab KOV-ile andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info. STAR-i lisafunktsiooni ning juhtumikorraldusmudeli arendamiseks ja testimiseks KOV-des koostatakse KOV-idele toetuse andmise tingimused, mida rahastatakse kuni 2020. aastani Euroopa Sotsiaalfondist. Sellega kaasneb lisaraha vajadus riiklikuks kaasfinantseerimiseks summas 99 000 eurot.

Tексты

558 SE Ход производства по проекту

04.12.2017
Инициирован
05.12.2017
Принят в производство
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 31.01.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt
17.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 kell 11.10
13.02.2018
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
19.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
07.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.03.2018
Направлен президенту республики
26.03.2018
Провозглашен
03.04.2018
Опубликован в Riigi Teataja
04.12.2017
Инициирован
05.12.2017
Принят в производство
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 31.01.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt
17.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 kell 11.10
13.02.2018
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
19.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
07.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.03.2018
Направлен президенту республики
26.03.2018
Провозглашен
03.04.2018
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 05.02.2018

  Eesti Maaomavalitsuste Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 01.02.2018

  Lastekaitse Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 31.01.2018

  Sotsiaalministeeriumi arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eenõu 558 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool