Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 04.03.2024
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Сутт
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu tagab ELi digiteenuste (DSA) määruse nõuetekohase ja mõjusa täitmise, et paremini tõkestada ebaseadusliku veebisisu levikut, paremini kaitsta digiteenuste kasutajate sõna- ja teabevabadust ning ühtlustada digiteenustele kohalduvaid nõudeid Euroopa Liidu siseturul. DSA määrus seab eraldi kohustused väga suurtele digiplatvormidele, millel on ELis üle 45 miljoni kasutaja, näiteks Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon, Booking.com. Määruse järgi on need platvormid kohustatud igal aastal hindama oma teenuste riske ebaseadusliku sisu levitamisele, põhiõigustele, sealhulgas sõnavabadusele, rahvatervisele, avalikule julgeolekule, alaealistele ning kehtestama meetmed nende riskide maandamiseks. DSA määrus muudab digiplatvormide tegevuse sisu modereerimisel ja seotud otsuste langetamisel läbipaistvamaks. Näiteks tekib kasutajatel õigus olla teavitatud, kui nende avaldatud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele takistatud ning miks seda on tehtud. Ühtlasi peavad digiplatvormid enda kasutajatingimustes arusaadavalt välja tooma, mis alustel ja kuidas nad sisu toimetavad. Saadud info võimaldab kasutajatel neid otsuseid vaidlustada ja oma õigusi kaitsta. Kasutajad saavad oma kaebused esitada otse platvormile, valida kohtuvälise vaidluste lahendamise organi või pöörduda kohtusse. Eestis hakkab järelevalvet tegema tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), kes juba tegeleb sarnaste teemadega. Edaspidi on õigus esitada TTJAle kaebus, kui kahtlustad, et mõni digiteenus rikub DSA määruse nõudeid. Kui kaebust on pädev lahendama teise EL- i liikmesriigi pädev järelevalveasutus, edastab TTJA kaebuse edasi koos ameti arvamusega.

Tексты

390 SE Ход производства по проекту

04.03.2024
Инициирован
05.03.2024
Принят в производство
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 04.06.2024 10:00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Направлен президенту республики
12.06.2024
Провозглашен
21.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
04.03.2024
Инициирован
05.03.2024
Принят в производство
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 04.06.2024 10:00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Направлен президенту республики
12.06.2024
Провозглашен
21.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 22.04.2024

  Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE) menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut