Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 04.12.2023
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Эркки Келдо
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmisega lihtsustatakse postisaadetiste tollikontrolli nii tolli kui postiteenuse osutajate jaoks. Samuti tõhustatakse keelatud ja piirangutega kaupade Eestisse saatmise tõkestamist. Eelnõuga täpsustatakse postisaadetise läbivaatuse akti vormistamise korda. Nähakse ette, et postisaadetise läbivaatuse akti ei vormistata, kui postisaadetis vaadatakse läbi postiteenuse osutaja juuresolekul ja läbivaatuse käigus ei avastata korrarikkumisele viitavaid asjaolusid. Kehtiva õiguse järgi tuleb iga postisaadetise läbivaatust alati protokollida. Läbivaatuse puhul postisaadetise avab ja sulgeb postiteenuse osutaja vastutav töötaja tolli juuresolekul ning iga postisaadetise avamise kohta koostatakse protokoll postiseaduse alusel olenemata sellest, kas tuvastatakse rikkumine või mitte. Eelnõuga täpsustakse postisaadetises sisalduvate keelatud või piiranguga kaubaga tehtavaid riikliku järelevalve toiminguid. Järelevalve vajab täpsustamist, sest kehtivad sätted reguleerivad vaid liiduvälisest riigist saabunud rahvusvahelise postisaadetise läbivaatamist. Õigusselguse huvides on oluline, et tolli pädevus liidu sees liikuvate posti- ja kullersaadetiste läbivaatamisel oleks samuti tolliseadusega reguleeritud. Nt püütakse väikesaadetistes Eestisse keelatud kaupu tellida.

Tексты

350 SE Ход производства по проекту

04.12.2023
Инициирован
05.12.2023
Принят в производство
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Erkki Keldo
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.01.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
17.01.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Juhul kui täiskogus ei leia mõni juhtivkomisjoni poolt muudatusettepanekute kohta tehtud otsus toetust, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada.
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 28.05.2024 10:00
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 28.05.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
29.05.2024
Направлен президенту республики
04.06.2024
Провозглашен
07.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
04.12.2023
Инициирован
05.12.2023
Принят в производство
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Erkki Keldo
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.01.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
17.01.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Juhul kui täiskogus ei leia mõni juhtivkomisjoni poolt muudatusettepanekute kohta tehtud otsus toetust, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada.
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 28.05.2024 10:00
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 28.05.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
29.05.2024
Направлен президенту республики
04.06.2024
Провозглашен
07.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 03.05.2024

  Rahandusministeeriumi arvamus tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 350 SE kohta

 • 06.02.2024

  Andmekaitse Inspektsiooni arvamus tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 350 SE kohta

 • 24.01.2024

  Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut