Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 21.10.2021
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik. Eelnõus määratakse uued kriteeriumid, mida tuleb elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta. Eelnõu kohaselt kujuneb elatise summa lapse reaalseid vajadusi, kohustatud isiku võimalusi ja tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka, ülalpidamist saama õigustatud laste arvu ning perele makstavat lapsetoetust ja lasterikka pere toetust arvesse võttes. Eelnõuga asendatakse senine miinimumelatise summa, milleks on pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega. 2021. aastal on miinimumelatise summaks 292 eurot kuus ühe lapse kohta. Seletuskirjas märgitakse, et praegune miinimumelatis ei täida enam kohtumenetluses lihtsustavat funktsiooni ega pruugi kaitsta ka elatist saava lapse huve. Seni elatise kindlaksmääramisel aluseks võetud töötasu alammäär on valdava osa kohustatud isikute jaoks liiga kõrge. See ei kajasta lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi, elatist saavate laste arvu, kohustatud isiku varalist seisundit ega tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka. Miinimumpalga kiire tõusu tõttu on paljud elatist maksma kohustatud vanemad tahtmatult võlgniku staatusesse sattunud, kuna miinimumelatise maksmine käib neile üle jõu. Samal põhjusel tuleb üha sagedamini ette ka algselt erandina planeeritud elatise vähendamist alla miinimumi. Eeltoodust tulenevalt on elatisvaidluste lahendamine kohtus muutunud keerukaks, tuues pooltele sageli kaasa suured õigusabikulud ja ajakulu.

Tексты

474 SE Ход производства по проекту

21.10.2021
Инициирован
21.10.2021
Принят в производство
09.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 9.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.11.2021 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
16.11.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.11.2021 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
25.11.2021
Komisjoni istung neljapäev, 25.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.12.2021 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 08.12.2021 14:00
06.12.2021
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.12.2021 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Направлен президенту республики
14.12.2021
Провозглашен
22.12.2021
Опубликован в Riigi Teataja
21.10.2021
Инициирован
21.10.2021
Принят в производство
09.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 9.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.11.2021 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
16.11.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.11.2021 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
25.11.2021
Komisjoni istung neljapäev, 25.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.12.2021 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 08.12.2021 14:00
06.12.2021
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.12.2021 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Направлен президенту республики
14.12.2021
Провозглашен
22.12.2021
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikme M. Jufereva-Skuratovski muudatusettepanek perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanek perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 03.11.2021

  Ühendus Isade Eest MTÜ arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

 • 03.11.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

 • 02.11.2021

  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 474 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool