Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 02.12.2019
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Johannes Kert
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Kaitseväeteenistusalaste süütegude näol on tegemist riigivastaste süütegude ühe eriliigiga, mis on suunatud sõjalise riigikaitse korraldamise ja kaitseväelise distsipliini vastu. Eksimused Kaitseväe ja kaitseväelise korra vastu võivad halvata riigi sõjalise valmisoleku, raskendada riigi kaitsmist, kujutada ohtu riigi või isikute seadusega kaitstud õigustele ja huvidele või seada ohtu Eesti riigi rahvusvaheliste sõjaliste kohustuste täitmise. Muudatuste eesmärk on tagada, et kaitseväeteenistusalaste süütegude ning riigi kaitsevõime vastu suunatud süütegude eest ettenähtud karistused mõjuksid preventiivselt nii erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra kui ka loodava kaitseolukorra ajal ning mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva isiku poolt toimepandavate kaitseväeteenistusalaste süütegude suhtes. Täiendatakse karistusseadustiku sätteid, mis näevad ette raskema karistuse (koosseisu raskendav asjaolu) teo eest, mis on toime pandud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal, ka tegudele, mis on toime pandud kaitseolukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal ning väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva isiku poolt (salakuulamine, Kaitseväes võimuhaaramine, riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine, mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine ning hukkuva sõjalaeva mahajätmine). Lisaks tehakse kaitseväeteenistusalaste süütegude ja riigi kaitsevõime vastu suunatud süütegude juures muid muudatusi, et need oleks kooskõlas varasemalt tehtud muudatustega ametialaste kuritegude regulatsioonis ning karistusõiguse revisjoni põhimõtetega (näiteks dubleerivate koosseisude kaotamine, väärteo prejuditsioonist loobumine).

Tексты

113 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
29.04.2021 Изъят из производства
28.01.2020 Komisjoni istung teisipäev, 28.01.2020 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll.asice

22.01.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.01.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.12.2019 Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.01.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 05.02.2020 17:00
Постановление: Назначить докладчиком Johannes Kert
Постановление: Küsida eelnõu kohta arvamust õiguskomisjonilt

Protokoll

Protokoll.asice

Инициирование
03.12.2019 Принят в производство
02.12.2019 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikmete J. Kerdi, L. Kunnase, A. Laaneotsa ja A. Lanemani muudatusettepanekud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (riigikaitsevastased süüteod) 113 SE kohta Muudatusettepanekud Muudatusettepanekud asice

Мнения

 • 05.02.2020

  Justiitsministeeriumi arvamus karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu 113 SE kohta

 • 27.01.2020

  Õiguskomisjoni arvamus riigikaitseseaduse eelnõu 112 SE, karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu 113 SE ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu 114 SE kohta

 • 12.12.2019

  Arvamuse küsimine seaduse eelnõu 113 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool