Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 07.12.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сирет Котка
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikum korraldus, laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus igakuistele peretoetustele ja suurendatakse kohalike omavalitsuse üksuste võimalusi järelhooldusteenust vajavate noorte toetamiseks. Eelnõuga võimaldatakse asendushooldusteenust pakkuvas perekodus sõlmida perevanemaga lisaks kehtivas seaduses ettenähtud käsunduslepingule ka tööleping. Nähakse ette erisused töölepingu sõlmimisel vaid töö- ja puhkeajas, mis tagab perevanematele võrreldavad sotsiaalsed garantiid teiste töölepingu seaduse alusel töötavate isikutega. Kehtiva regulatsiooni järgi saab perevanemaga sõlmida lepingu, mis on oma olemuselt eritingimustega võlaõiguslik käsundusleping ja kehtestatud tingimusi ei muudeta. Eelnõuga luuakse võimalus saada peretoetusi, näiteks lapsetoetust, eestkostetava lapse toetust, üksikvanema lapse toetust, lasterikka pere toetust, samuti ka puudega õppuri õppetoetust ja puudega vanema toetust kui kuni 19-aastane laps on kantud Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja. Muudatus puudutab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses õppivaid vanemaid kui 16-aastasi lapsi, kes ei oma õpilase staatust ja seetõttu jäävad eelnimetatud toetustest ilma. Kehtiva regulatsiooni järgi on peretoetuste maksmine õppimisega seonduvalt seotud õppetööga põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes. Eelnõuga tehakse ka muid muudatusi, näiteks kehtestatakse ühtsed riigilõivumäärad tegevusloa alusel osutatavatele sotsiaalteenustele (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, turvakoduteenus ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenus), järelhooldusteenuse puhul on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalus toetusfondi vahendite arvelt kasutada vahendeid kõikidele asendushoolduselt ja eestkostelt lahkunud isikutele kuni nende 24. eluaasta lõpuni, mis kehtiva regulatsiooni järgi on vanuseliselt erinev.

Tексты

295 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.03.2021 Опубликован в Riigi Teataja
16.03.2021 Провозглашен
10.03.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
10.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Второе чтение
25.02.2021 Täiskogu korraline istung neljapäev, 25.02.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
22.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll

Protokoll.asice

15.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.02.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 10.03.2021 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka

Protokoll

Protokoll.asice

Первое чтение
11.01.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 11.01.2021 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.12.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 14.12.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.01.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Liina Kersna

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 1

Lisa 2

Инициирование
08.12.2020 Принят в производство
07.12.2020 Инициирован

Мнения

 • 25.01.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE kohta

 • 12.01.2021

  Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool