Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2018
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Krista Aru
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga seostatakse kutseõpe paremini tööturu vajadustega, uuendatakse kutseõppe rahastamise põhimõtteid, võimaldatakse parem ligipääsu kutseõppele ja tõhustatakse kutseõppe kvaliteedi hindamise protsessi. Kavandatavad muudatused lähtuvad Eesti elukestva õppe strateegias 2020 ja selle rakendamiseks koostatud kutseharidusprogrammis 2018-2021 seatud eesmärkidest. Eelnõu järgi kinnitab koolituskohtade arvu kalendriaastaks kooli nõukogu, mille on eelnevalt kooskõlastanud kooli nõunike kogu. See tähendab, et riik koostöös partneritega räägib läbi iga kooli koolitusmahud. Muudatus võimaldab vahetumalt reageerida õppijate ja tööturu vajadustele koostöös kohalike ettevõtjatega. Eelnõu järgi eraldatakse koolidele riigieelarvest tegevustoetust ja vajadusel sihtotstarbelist toetust. Tulemusrahastamine moodustab kuni 20 protsenti baasrahastamise mahust ja sõltub kooli õpitulemustest. Baasrahastamine annab koolile tegevuskulude katmise kindluse, tulemusrahastamine suurendab motivatsiooni ja autonoomiat. Eelnõuga laiendatakse ka koolilõuna toetuse sihtrühma, mille järgi eraldatakse koolidele koolilõuna toetust statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivate keskhariduseta õpilaste eest olenemata nende vanusest. Kehtiva korra alusel antakse koolilõuna toetust 20-aastaseks saanud keskhariduseta õpilasele jooksva õppeaasta lõpuni. Eelnõuga muudetakse kutseõpetaja lähetoetuse saamise tingimusi ning lähtetoetust saavad edaspidi taotleda ka Tallinnas või Tartus kutsekooli õpetama asuvad õpetajad. Muudatuste kohaselt hakatakse 1. septembrist 2020 lähtetoetust maksma välja ühes osas, praegu makstakse seda kolmes osas. Samuti nähakse ette lähtetoetus esimest korda kutseõppeasutusse tööle asuvatele tugispetsialistidele. Tugispetsialistide ja õpetajate lähtetoetus on ligikaudu 12 700 eurot. Eesmärgiga avardada juurdepääsuvõimalusi tasemeharidusele, nähakse eelnõuga ette võimalus viia kutseõppeasutustes läbi üldharidusõpet mittestatsionaarses õppevormis. Põhihariduse omandamine mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule tagab praegu ka kohaliku omavalitsuse üksus, samuti on võimalus vastavat õpet läbi viia riigigümnaasiumis. Eelnõuga soovitakse muuta senist kutseõppe akrediteerimise korraldust, mis asendub kvaliteedi hindamisega. Õppekavarühmas tähtajatu õppe läbiviimise õigusega kool saab kvaliteedi hindamise protsessis sisulist tagasisidet nii õpiprotsessi kui korralduse paremaks muutmiseks vähemalt kord iga kuue aasta jooksul.

Tексты

704 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
28.12.2018 Опубликован в Riigi Teataja
14.12.2018 Провозглашен
13.12.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
12.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.12.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
10.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.12.2018 11:10, L241
Постановление: Утвердить kolmanda lugemise tekst

Протокол

Протокол

Протокол

03.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 3.12.2018 11:10
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 12.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
05.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
03.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 3.12.2018 11:10
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 12.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

19.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.11.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Протокол

Протокол

Первое чтение
13.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 13.11.2018
Постановление: Принять к сведению

Протокол

Протокол

05.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10, ruumis L332
Постановление: Принять к сведению

Протокол

Протокол

17.10.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.10.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
08.10.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.10.2018 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Krista Aru
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 31.10.2018 17:15

Протокол

Протокол

Инициирование
27.09.2018 Принят в производство
27.09.2018 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool