Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 08.02.2021
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Andrei Korobeinik
Ответственный служащий: Karin Tuulik

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatuse eesmärk on viia Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadusemuudatus puudutab neid välismaalasi, kes esitavad vaide viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse peale. Kuigi Euroopa Liidu õigus kohustab võimaldama kohtulikku kontrolli üksnes Schengeni viisa otsuste suhtes, siis õigusruumi selguse ja ühtsuse eesmärgil on asjakohane laiendada sama süsteemi ka Eesti pikaajalisi viisasid ja viisavaba viibimist puudutavatele otsustele. Schengeni viisa taotluste suhtes tehtud otsuste vaidlustamisega seotud muudatused tuleb Eesti seadusandlusesse viia tulenevalt Euroopa Kohtu 2017. aasta otsusest, mille kohaselt peavad liikmesriigid võimaldama negatiivsete viisaotsuste vaidlustamist kohtus. Praegu on välismaalastel, kes vaidlustavad viisaga seotud otsuseid, võimalik kasutada kaheastmelist vaidlustamise süsteemi. Esimese vaide üle otsustab asutus, kes otsuse tegi – näiteks politsei- ja piirivalveamet või välisesindus, ning juhul kui vaiet ei rahuldada, on võimalik pöörduda uue vaidega vastavalt kas sise- või välisministeeriumi poole. Edaspidi on võimalik peale kohustuslikku kaheastmelist vaidemenetlust esitada kaebus halduskohtusse. Muudatus ei anna välismaalasele õigust viisat saada, samuti ei anna kohtule kaebuse esitamine või kohtuistungi korraldamine kaebuse läbivaatamiseks välismaalasele õigust tulla või jääda Eestisse.

Tексты

328 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
10.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.03.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik

PÕSK protokoll

Protokoll asice

Lauri Läänemetsa volikiri

Lauri Läänemetsa volikiri asice

Инициирование
09.02.2021 Принят в производство
08.02.2021 Инициирован

Предложения о поправках

 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

 • Riigikogu liikmete P. Sibula, R. Tamme, H.-V. Seederi ja J. Luige muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) 328 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

 • Riigikogu liikmete M. Aarti, K. Kingo ja H.-M. Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Aart_Kingo_HM_Helme.pdf

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, M. Aarti ja Mart Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, P. Ernitsa, U. Kaskpeidi ja H.-M.Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, P. Ernitsa ja U. Kaskpeidi muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Все предложения о поправках

Мнения

 • 09.02.2023

  Siseministeeriumi arvamus välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta

  Arvamus asice

  Arvamus

 • 29.07.2022

  Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 328 SE kohta

  Sissetulev kiri asice

  Sissetulev kiri

  E-teade

 • 21.12.2021

  Siseministeeriumi kiri välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta

  Sissetulev kiri asice

  Sissetulev kiri

  E-teade

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Карин Туулик

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Учебное заведение
  Õigusinstituut