Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.11.2022
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Прийт Ломп
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse regulatsioon avalikust ruumist sinna mittesobivate rajatiste, eelkõige punamonumentide, eemaldamiseks. Seni on tulnud keelatud sümboolikat kandvate monumentide teisaldamisel tegutseda üldiste korrakaitse- ja karistusnormide alusel, vastavad normid sätestatakse nüüd ka ehitusvaldkonna reeglites. Eelnõuga täiendatakse ehitusseadustikku ja täpsustatakse, et hoone avalikult nähtav osa, samuti avalikult eksponeeritud monument, skulptuur, ausammas jms rajatis, ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist. Eelnõuga sätestatakse ühtlasi riigi volitused nõuetele mitte vastavate rajatiste eemaldamiseks. Rajatised peavad olema kooskõlla viidud uute nõuetega kolme kuu jooksul pärast seaduse jõustumist. Riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku nõuete järgimise üle teostavad üldjuhul kohalikud omavalitsused. Seoses kehtestatava uue nõudega antakse Justiitsministeeriumile volitus teostada omavalitsuste üle haldusjärelevalvet. Vaidluste lahendamiseks moodustatakse valitsuskomisjon, kes saab anda hinnangu rajatise nõuetele vastavuse kohta. Eelnõus nähakse ette, et komisjoni peab kindlasti kuuluma Muinsuskaitseameti esindaja. Mälestiseks oleva või muinsuskaitsealal asuva ehitise puhul võetakse arvesse ka muinsuskaitseseadust ning järelevalve tegemisse tuleb kaasata ka Muinsuskaitseamet, kes annab arvamuse, kas tööde tegemiseks on vaja taotleda luba.

Tексты

746 UA Ход производства по проекту

Повторное обсуждение
27.09.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2023 14:00
Постановление: Teistkordne menetlemine
Stenogramm
20.09.2023 Saadetud uuesti arutamisele
Вступление в силу
09.05.2023 Komisjoni istung teisipäev, 9.05.2023 kell 14.00
Постановление: Не поддерживать Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Постановление: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks Urve Tiidus

Protokoll.asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

08.05.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2023 kell 11.10
Постановление: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist.
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Priit Lomp

Lisa 1 (EHRL)

Protokoll

Protokoll asice

26.04.2023 Повторное обсуждение
07.03.2023 Не провозглашен
21.02.2023 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
08.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Stenogramm
06.02.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

01.02.2023 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

17.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2023 14:00

Protokokoll asice

Protokoll

Первое чтение
14.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Stenogramm
05.12.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.12.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokokoll asice

Protokoll

Инициирование
01.12.2022 Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 1.12.2022 kell 12.30
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kristen Michal

Protokoll asice

Protokoll

15.11.2022 Принят в производство
14.11.2022 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 06.02.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • 01.02.2023

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • 17.01.2023

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • 17.01.2023

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu täiendav arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool