Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Фракция Isamaa
Инициирован: 21.02.2024
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хендрик Йоханнес Террас

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette tunnistada kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsust mitte omavate isikute hääletamisõigus kohalike omavalitsuste valimistel. Praeguse seaduse järgi võivad kohalikel valimistel osaleda ka välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas. Seletuskirjas märgitakse, et kolmandate riikide hääletamisõiguse Eesti kohalikel valimistel on julgeolekuküsimus ja seda eriti Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja kontekstis. Venemaa üheks liitlaseks selles agressioonis on ka Valgevene. Ei ole õige, et sellises olukorras võimaldab Eesti osaleda Venemaa ja Valgevene kodanikel oma kohalike omavalitsuste valimistel. Käesolev eelnõu näeb küll ette kolmandate riikide hääletamisõiguse kehtetuks tunnistamise kohalikel valimistel, kuid võimaldab Eestis sõlmida sõbralike kolmandate riikide kahepoolseid lepinguid, mis annaksid vastastikuselt hääleõiguse kohalikel valimistel. Eelnõu kohaselt kuuluksid sellised lepingud ratifitseerimisele Riigikogu poolt.

Tексты

387 SE Ход производства по проекту

21.02.2024
Инициирован
22.02.2024
Принят в производство
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
21.02.2024
Инициирован
22.02.2024
Принят в производство
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm

Мнения

Обратная связь