Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 28.09.2015
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) toetub erinevatele põhiseaduslikele väärtustele – õigus abile puuduse korral, sotsiaalriigi printsiibile ja üldisele võrdsusõigusele, mis põhineb õigusele inimväärsele äraelamisele ja õiguspärase ootuse põhimõttele. Riiklikeks ülesanneteks on toimetulekutoetuse maksmine, vajaduspõhise peretoetuse maksmine, rehabilitatsiooniteenuse osutamine, erihoolekandeteenuste osutamine, lapsehoiuteenuse osutamine, asenduskoduteenuse osutamine, abivahendite andmine, sotsiaaltoetuse maksmine Eestisse elama asunud isikule, tasu maksmine lapse hooldamise eest teises perekonnas. Eelnõuga tehtava kodifitseerimise eesmärk on muuta nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste abistamiskohustust reguleerivaid õigusnorme, et muuta avaliku võimu abistamiskohustuse regulatsioon arusaadavamaks. Sotsiaalhoolekande seadus on eriosaks sama programmi raames välja töötatud sotsiaalseadustiku üldosa seadusele (SÜS). SÜS on üldseaduseks killustunud sotsiaalõiguse paljudele eriseadustele, sealhulgas sotsiaalhoolekande seadusele. SÜS ei reguleeri konkreetsete hüvitiste ja sotsiaalkaitse eest vastutavate haldusorganite ülesandeid. Seetõttu sätestab SÜS, et hüvitised, nende andmise tingimused ja kord sätestatakse eriseaduses.

Tексты

98 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
18.12.2015 Провозглашен
09.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.12.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2015 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.12.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2015 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud tekst Riigikogu täiskogule

07.12.2015 istungi protokoll

07.12.2015_istungi_protokoll.bdoc

23.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 23.11.2015 kell 11.10

23.11.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_23.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

Второе чтение
26.11.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.11.2015 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
24.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 24.11.2015 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks menetlusdokumendid, tänasel istungil arvestatud muudatusi arvestades

24.11.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_24.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

19.11.2015 Komisjoni istung neljapäev, 19.11.2015 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.12.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

19.11.2015 istungi protokoll

19.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

Первое чтение
17.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 17.11.2015 kell 14.00

17.11.2015 istungi protokoll

17.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

16.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2015 kell 11.10

16.11.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_16.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

29.10.2015 Komisjoni istung neljapäev, 29.10.2015 kell 13.00

29.10.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_29.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.10.2015 Komisjoni istung neljapäev, 22.10.2015 kell 13.00

22.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

22.10.2015 istungi protokoll

20.10.2015 Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.10.2015 kell 14.00

20.10.2015 istungi protokoll

20.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.11.2015 17:15
Постановление: Назначить докладчиком sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson

12.10.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_12.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

Инициирование
29.09.2015 Принят в производство
28.09.2015 Инициирован

Предложения о поправках

 • RK liikme H. Küti muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

 • RK liikme M. Haukanõmme muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

 • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool