Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 28.09.2015
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) toetub erinevatele põhiseaduslikele väärtustele – õigus abile puuduse korral, sotsiaalriigi printsiibile ja üldisele võrdsusõigusele, mis põhineb õigusele inimväärsele äraelamisele ja õiguspärase ootuse põhimõttele. Riiklikeks ülesanneteks on toimetulekutoetuse maksmine, vajaduspõhise peretoetuse maksmine, rehabilitatsiooniteenuse osutamine, erihoolekandeteenuste osutamine, lapsehoiuteenuse osutamine, asenduskoduteenuse osutamine, abivahendite andmine, sotsiaaltoetuse maksmine Eestisse elama asunud isikule, tasu maksmine lapse hooldamise eest teises perekonnas. Eelnõuga tehtava kodifitseerimise eesmärk on muuta nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste abistamiskohustust reguleerivaid õigusnorme, et muuta avaliku võimu abistamiskohustuse regulatsioon arusaadavamaks. Sotsiaalhoolekande seadus on eriosaks sama programmi raames välja töötatud sotsiaalseadustiku üldosa seadusele (SÜS). SÜS on üldseaduseks killustunud sotsiaalõiguse paljudele eriseadustele, sealhulgas sotsiaalhoolekande seadusele. SÜS ei reguleeri konkreetsete hüvitiste ja sotsiaalkaitse eest vastutavate haldusorganite ülesandeid. Seetõttu sätestab SÜS, et hüvitised, nende andmise tingimused ja kord sätestatakse eriseaduses.

Tексты

98 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
18.12.2015 Провозглашен
09.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.12.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2015 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.12.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2015 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud tekst Riigikogu täiskogule

Протокол

Протокол

23.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 23.11.2015 kell 11.10

Протокол

Протокол

Второе чтение
26.11.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.11.2015 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
24.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 24.11.2015 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks menetlusdokumendid, tänasel istungil arvestatud muudatusi arvestades

Протокол

Протокол

19.11.2015 Komisjoni istung neljapäev, 19.11.2015 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.12.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
17.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 17.11.2015 kell 14.00

Протокол

Протокол

16.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2015 kell 11.10

Протокол

Протокол

29.10.2015 Komisjoni istung neljapäev, 29.10.2015 kell 13.00

Протокол

Протокол

28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.10.2015 Komisjoni istung neljapäev, 22.10.2015 kell 13.00

Протокол

Протокол

20.10.2015 Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.10.2015 kell 14.00

Протокол

Протокол

12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.11.2015 17:15
Постановление: Назначить докладчиком sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson

Протокол

Протокол

Инициирование
29.09.2015 Принят в производство
28.09.2015 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

 • RK liikme M. Haukanõmme muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

 • RK liikme H. Küti muudatusettepanekud Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõule (98 SE) Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool