Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.08.2018
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Erki Savisaar
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu põhieesmärk on üle võtta ELi direktiiv, millega sätestatakse ja täpsustatakse nõudeid, et tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents. Lisaks täpsustatakse reguleeriva asutuse õigusi järelevalve teostamisel. Riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamine ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas välja pakutud muudatused vastavad raudteesüsteemi eesmärkidele ning parandavad selle konkurentsitingimusi ja tõhusust. Eelnõu puudutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat, mille puhul täpsustatakse nõudeid, mis peavad tagama ettevõtja sõltumatuse ja erapooletuse ning võrdsed võimalused läbilaskevõime taotlejatele. Muudatused vähendavad tänu huvide konflikti kõrvaldamisele turule sisenemise takistusi ja tõkkeid. Muudatustega tagatakse ka finantsläbipaistvus ja vähendatakse reguleerimiskulusid, piirates muudatuste rakendamise maksumust. Direktiiv jätab liikmesriikidele võimaluse teatud tingimustel reisijateveoturgu siiski mõningal määral piirata, kuid Eesti ei pea seda võimalust otstarbekaks ning ei sätestata rangemaid nõudeid kui direktiiv ette näeb, ega rakenda direktiivi nõudeid enne selle jõustumise kuupäeva.

Tексты

670 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.11.2018 Опубликован в Riigi Teataja
20.11.2018 Провозглашен
15.11.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
07.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.11.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
22.10.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.10.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Lisa 1

MAJK protokoll bdoc

MAJK protokoll

Первое чтение
26.09.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.09.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.09.2018 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10.10.2018 17:00

Protokoll

Protokoll bdoc

Инициирование
22.08.2018 Принят в производство
22.08.2018 Инициирован

Мнения

 • 09.10.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu 670 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool