Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.07.2015
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марис Лаури
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kaasajastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Olulisemate teemadena käsitletakse eelnõus mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande lihtsustamist, mikro- ja väikeettevõtja ning keskmise suurusega ja suurettevõtja määratlemise kriteeriume. Eelnõu järgi on mikroettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kelle varad on kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, kes ei ole käibemaksukohustuslane ning kus on üks osanik, kes on ka juhatuse liige. Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 miljonit eurot, müügitulu 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. Eelnõu kohaselt on mikroettevõtjal võimalus esitada majandusaasta aruanne, mis koosneb lühikesest bilansist, kasumiaruandest ja kuni kolmest lisast. Mikroettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet. Väikeettevõtja võib esitada majandusaasta aruande, mis koosneb pikast ja detailsest bilansist, kasumiaruandest ning kuni üheksast lisast, millede täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Väikeettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet. Eelnõus sätestatakse Euroopa Liidu õigusest tulenev nõue, et suurettevõtjast börsiettevõtja peab ühingujuhtimise aruandes kirjeldama juhtorganites rakendatavat mitmekesisuspoliitikat ning selle tulemusi. Samuti peab suurettevõtja, kes on avaliku huvi üksus ja kelle töötajate arv on üle 500, tegevusaruandes kirjeldama oma ärimudelit, oma tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ning korruptsioonivastast võitlust käsitlevat riskijuhtimist ja selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi. Lisaks tehakse eelnõuga kaks muudatust tulumaksuseaduses. Eelnõuga vabastatakse tulumaksust Eesti valitsusasutuste ja muude riigiasutuste poolt EL institutsioonide ja asutuste juurde riiklike ekspertidena lähetatud ametnikele ja töötajatele nende institutsioonide ja asutuste poolt makstavad päevarahad, sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitised. Samuti sätestatakse, et tulumaksuga ei maksustata hüvitisi, mida makstakse kaitseväeteenistuse seaduse alusel rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele ja teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelasele või teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saamisega seoses tegevteenistusest vabastatud isikule täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamiseks.

Tексты

65 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
18.12.2015 Провозглашен
10.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
10.12.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 10.12.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
08.12.2015 Täiskogu korraline istung teisipäev, 8.12.2015 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
26.11.2015 Komisjoni istung neljapäev, 26.11.2015 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.12.2015 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 10.12.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Поддержать предложение teha Riigikogu juhatusele taotlus lühendada menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaega ja määrata uueks tähtajaks 7.12.2015 kell 17.00

MAJK 26.11.2015 Protokoll 37

MAJK_26.11.2015_Protokoll_37.bdoc

Первое чтение
10.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
26.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:10
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 11.11.2015 14:00

MAJK 26.10.2015 nr 28

Lisa 1 nr 28

MAJK_26.10.2015_nr_28.bdoc

19.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания muudetud kujul algataja nõusolekul 10.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 19.11.2015 12:00

MAJK_19.10.2015_nr_26.bdoc

Lisa 1_MKM ettekanne

MAJK 19.10.2015 nr 26

Инициирование
12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 11:10
Постановление: Pöörduda rahandusministeeriumi kui eelnõu algataja poole ettepanekuga paragrahvid 9 ja 10 eelnõust 65 SE välja arvata ning koostada iseseisev eelnõu tulumakseseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muudatuste esitamiseks ja menetlemiseks parlamendis
Постановление: Pöörduda Riigikogu rahanduskomisjoni poole ettepanekuga algatada vastavasisuline eelnõu rahanduskomisjoni poolt

MAJK_12.10.2015_nr_24.bdoc

MAJK 12.10.2015 nr 24

14.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Maris Lauri

Protokoll.bdoc

Protokol_20150924.pdf

16.07.2015 Принят в производство
16.07.2015 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord