Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 23.11.2020
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse senist avaliku võimu nõuete jagamise mudelit nii, et sarnaselt eranõude omanikuga võib avalik-õigusliku nõude omanik ise kohtutäituri valida. Eelnõuga muudetakse ka kohtutäiturite tasusätteid. Alandatakse kohtutäituri põhitasu 50 protsendile tasumäärast, kui võlgnik täidab kogub nõude maksegraafiku alusel ja maksegraafik sõlmitakse nõude vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul. Näiteks kuni 1000 euro suuruse nõude korral on kohtutäituri põhitasu 225 eurot, millele lisandub käibemaks, so kokku 270 eurot, eelnõu kohaselt tuleb võlgnikul 1000 eurose nõude korral kohtutäituri põhitasu maksta 112,50 eurot, koos käibemaksuga on 135 eurot. Madalam tasu peaks motiveerima võlgnikku otsima lahendusi. Kehtestatakse uus kohtutäituri ametitoiming, milleks on võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine. Ametitoiming on mõeldud sissenõudjate abistamiseks nõude sissenõudmise perspektiivikuse hindamisel. Selleks saab kohtutäitur anda sissenõudjale täieliku ülevaate võlgniku vastu algatatud täitemenetlustest, võlgniku majanduslikust olukorrast, mis võimaldaks sissenõudjal otsustada, kas on otstarbekas esitada avaldus täitemenetluse alustamiseks. Ametitoimingu maksumus on 15 eurot ja selle tasub sissenõudja. Eelnõu näeb ette, et täiteasja saab anda üle menetlemiseks teisele kohtutäiturile, kui täiteasja on menetletud vähemalt kolm aastat. Kehtiva õiguse kohaselt saab seda teha siis, kui kohtutäitur on nõuet menetlenud vähemalt neli aastat. Selgituse kohaselt on praegune kohtutäiturite süsteem mitmendat aastat toimeraskustes tulude kahanemise tõttu. Seetõttu on praktika ebaühtlane ja osa täitureid ei suuda tagada menetlusosaliste õigusi. Eelnõu kohaselt hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest. Menetlusega kaasnevate kulude katmine on võlgniku kohustus ning elatise sissenõudmine on kohtutäiturile kahjumlik tegevus, kuna 18 või enam aastat kestva sundtäitmise menetluse eest saab kohtutäitur küsida tasu ühe korra täiteasja algatamisel 292 eurot. Eelnõu järgi on riigi makstav elatise sissenõudmise tasu suurus ühe täiteasja kohta kuni 100 eurot kalendriaastas. Orienteeruv eelarveline kulu aastas on 0,5 miljonit eurot.

Tексты

291 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
09.04.2021 Опубликован в Riigi Teataja
31.03.2021 Провозглашен
24.03.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
15.03.2021 Направлено на третье чтение
15.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.15

Protokoll

Protokoll asice

Второе чтение
15.03.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.03.2021 15:00
Постановление: Второе чтение завершено
09.03.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.03.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 24.03.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
25.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 25.01.2021 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.02.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.03.2021 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
24.11.2020 Принят в производство
23.11.2020 Инициирован

Мнения

 • 15.03.2021

  Kohtutäiturite Oksana Kutšmei, Elin Vilippuse, Arvi Pingi, Hille Kudu, Kristiina Feinmani, Risto Sepa, Tatjana Afanasieva, Rocki Alberti, Anne Böckleri arvamus täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 291 SE kohta

 • 08.03.2021

  Justiitsministeeriumi arvamus täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 291 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool